Inloggen

30% Ruling

For English please scroll down

Om talentvolle werknemers vanuit het buitenland naar Nederland aan te trekken, geldt de 30%-regeling in Nederland. Deze regeling vergoedt kosten die de inkomende werknemer maakt om naar Nederland te komen.

Wat houdt de 30%-regeling in?

Wanneer een werknemer naar Nederland komt voor werk, zal deze extra kosten maken. De werkgever mag belastingvrij een vergoeding geven voor deze kosten. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor:

 • levensonderhoud, wanneer Nederland duurder is dan het woonland
 • een kennismakingsreis
 • documentatie
 • dubbele huisvesting
 • familiebezoek
 • een cursus Nederlands

De werkgever mag de werkelijke kosten vergoeden of ervoor kiezen 30% van het loon belastingvrij te verstrekken. Aangezien dit administratief veel eenvoudiger is, wordt er meestal gekozen voor deze optie.

Voorwaarden 30%-regeling

Niet elke werknemer die uit het buitenland komt, kan gebruik maken van de 30%-regeling. Er moet aan een aantal eisen voldaan worden. De voorwaarden die gesteld worden aan de 30%-regeling zijn:

 • De werknemer is aangetrokken vanuit het buitenland. Dit betekent dat het arbeidscontract getekend moet zijn op het moment dat de werknemer nog woonde in het buitenland.
 • Er moet sprake zijn van een loonverband. Je kunt dus geen gebruik maken van de 30%-regeling wanneer je een eenmanszaak hebt. Dit kan wel wanneer je deelneemt in een bv. Je wordt dan werknemer van je eigen bv.
 • Je hebt 2 jaar voor de eerste werkdag, meer dan 16 maanden buiten Nederland gewoond én meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.
 • Je moet een geldige beschikking hebben voor de 30%-regeling.
 • Je hebt specifieke deskundigheid die bijna niet te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Of je voldoet aan deze eis van specifieke deskundigheid, wordt grotendeels bepaald door jouw salaris:
  • Wanneer je 30 jaar of ouder bent, moet je tenminste €38.347 verdienen.
  • Ben je jonger dan 30 dan wordt deze drempel verlaagd naar €29.149 met als voorwaarde dat je een mastergraad hebt die vergelijkbaar is met een master in Nederland.
  • Tenslotte voldoe je ook aan de specifieke deskundigheid wanneer je in Nederland wetenschappelijk onderzoek doet.

Looptijd

De looptijd van de 30%-regeling was altijd acht jaar. Deze is sinds 2019 verkort naar vijf jaar. Nieuwe gebruikers van de 30%-regeling mogen deze dus vijf jaar toepassen. Voor degene die tussen 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 zijn ingekomen en toen de 30%-regeling toegewezen hebben gekregen geldt overgangsrecht. Het overgangsrecht bepaalt dat de regeling stopt per 1 januari 2021 wanneer je op die datum meer dan 5 jaar gebruik hebt gemaakt van de 30%-regeling. Wanneer je er op die datum nog geen 5 jaar gebruik van gemaakt hebt, dan loopt deze nog door totdat maximaal 5 jaar verstreken zijn.

30%-regeling en eigen onderneming

Zoals gezegd kun je ook gebruik te maken van de 30%-regeling vanuit je eigen onderneming. Belangrijk is wel dat je in loondienst moet zijn. Daarom kan je geen gebruik maken van de 30%-regeling wanneer je een eenmanszaak hebt. Je moet een bv hebben. Dan ben je in loondienst en kan je gebruik maken van de regeling. Hierbij zijn er twee situaties te onderscheiden:

 • Je woont in het buitenland
  Wanneer je in het buitenland woont en je wilt als ondernemer starten kan je gebruik maken van de 30%-regeling. Hierbij moet je aan de eerdergenoemde voorwaarden voldoen. Je moet onder andere je arbeidscontract tekenen wanneer je nog in het buitenland woont. Dit kan alleen wanneer de bv al is opgericht. Je moet dit dus allemaal regelen wanneer je nog in niet in Nederland woonachtig bent. Dit kan een lastige procedure zijn. Wij kunnen hierbij helpen.
 • Je woont in Nederland
  Als je al in Nederland woont, gebruik maakt van de 30%-regeling bij je werkgever én je zelf ondernemer wilt worden, dan kan je ook gebruik maken van de 30%-regeling. Ook dan moet je een bv oprichten en in loondienst gaan bij jouw eigen bv.

Houd er altijd rekening mee dat je aan de vereisten van de 30%-regeling voldoet. Daarnaast moet er ook aan de regels van het gebruikelijk loon voldaan worden. Het gebruikelijk loon stelt een hogere looneis dan de 30%-regeling, daardoor zul je als directeur-grootaandeelhouder wanneer je gebruik wilt maken van de 30%-regeling een hoger loon moeten uitkeren dan op basis van de hierboven genoemde eisen.

======= English translation =======

To attract talented employees from abroad to The Netherlands, the government implemented the 30%-ruling. This compensates the costs the employee has to make to come to The Netherlands.

What does the 30% ruling include?

An employee coming to The Netherlands for work, will have extra expenses. The employer is allowed to compensate these costs tax free. For instance expenses for:

 • living when these are more expensive in The Netherlands than in the homecountry
 • introductory trip
 • documentation or inspections
 • double housingcosts
 • family visits
 • Dutch language education

The employer can choose to compensate the actual expenses or they can choose to pay the employers a 30% tax free salary. Usually the latter option is chosen because it’s much easier in administration.

Conditions 30% regulation

Not every employee coming from abroad can profit from the 30% ruling. They must meet certain conditions. The posed conditions are:

 • The employee is attracted from abroad. This means the job contract must have been signed when the employee was still living abroad.
 • There must be an employment. This means you can’t use the ruling if you have a sole proprietorship (eenmanszaak). But you are allowed to use it when you are participating in a so called bv (you can compare this with a Limited). In that case you will be an employee of your own bv.
 • You lived outside The Netherlands for more than 16 months and more than 150 kilometres from the Dutch border.
 • You need a valid ordination to apply the 30% ruling.
 • You have a specific expertise that is hard to find in the Dutch job market. Your salary is the measure used to determine if you meet this condition:
 • When you’re younger than 30 years old your salary needs to be at least €38.347.
 • Are you younger than 30 then your salary has to be at least €29.149 with the condition you have a master degree that’s comparable to a master degree in the Netherlands.
 • You also meet the specific expertise condition if you do scientific research in The Netherlands.

Duration

The duration of the 30% regulation used to be eight years. As of 2019 the duration is shortened to five years. New applicants of the regulation can apply it for five years. For those that came to The Netherlands between January 1, 2012 and December 31, 2018 and got granted the regulation there is a transitional law. This transitional law states that the regulation stops as of January 2021 if you have applied the regulation for more than five years on that date. If you haven’t made use of the regulation for five years on that date, you are allowed to apply it until the maximum of five years are over.

30% regulation and your own company

As said before  it is possible to apply the 30% ruling if you own your own company. Important to know is that there has to be a salaried employment. That’s why you can only apply the ruling if you own a so called bv (you can compare this with a Limited). In that case you are employed by your own company and you are allowed to apply the ruling. You can start a bv from abroad before you move to the Netherlands or you can start it while already being an employee in The Netherlands.

 • You are living abroad
  When you live abroad and want to start as an entrepreneur in the Netherlands you have to meet the conditions mentioned before if you want to make use of the 30% ruling. You need sign your job contract while living abroad. This means the bv has to be set up already. Arranging this while not yet living in The Netherlands can be a difficult procedure. We can assist you in this.
 • You are already living in The Netherlands
  You can also use the 30% ruling when you live in The Netherlands and you’re already using the 30% regulation through your current employer and you want to become an entrepreneur yourself. In that case you have to set up a bv and become an employer of your own company.

Always take in to account the conditions of the 30% ruling. Also you need to meet the conditions of ‘gebruikelijk loon’ (competitive wage). This means you will have to pay a higher salary as a director and major shareholder than the amount required for the conditions of the 30% regulation.

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies van sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse, die deze mogelijk combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld bij uw gebruik van hun diensten. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.