Hypotheek verstrekken vanuit holding aan DGA

Insights

november 12, 2019

Hypotheek verstrekken vanuit holding aan DGA

Wat te doen met je gespaarde vermogen in je bv? Sparen levert feitelijk niks op, investeren in de ideeën van je vrienden is risicovol en beleggen misschien niet het goede moment. Waarom niet jezelf een hypotheek verstrekken? Zo betaal je de rente terug aan je eigen bv ipv aan de bank en ken jij als geldverstrekker je eigen klant!

Wanneer een holding vermogen heeft opgebouwd is het als directeur-grootaandeelhouder (DGA) verstandig na te gaan denken hoe je dit vermogen optimaal kunt gebruiken. Voorbeelden waar je aan kunt denken zijn:

  • Verstrekken van een hypotheek vanuit de holding;
  • Investeren in andere ondernemingen of projecten vanuit de holding;
  • Afsluiten van lijfrentepolissen.

In deze blog gaan we het hebben over de mogelijkheid een hypotheek vanuit jouw bv aan jezelf te verstrekken. Stel je wilt privé een huis kopen, hierbij wil je het vermogen gebruiken dat in jouw holding zit. Om het huis vanuit de holding te betalen zijn er twee opties:

  • Dividend uitkeren naar privé;
  • Hypotheek vanuit de holding verstrekken aan jezelf.

Nadeel van de eerste optie is dat je over dividenden 25% belasting betaalt (dit gaat zelfs naar 26,25%). Doordat je belasting over dividenden betaalt blijft er van iedere euro slechts 75 cent over om in de aanschaf van jouw huis te stoppen.

Hypotheek verstrekken vanuit holding aan DGA

Hypotheek van de holding verstrekken aan jezelf 

Wanneer je het bedrag leent van jouw holding dan kan je het volledige bedrag gebruiken. Uiteraard kan je ook een hypotheek bij je holding afsluiten om je bestaande hypotheek te herfinancieren.

Belangrijk is dat een hypothecaire lening bij jouw holding een echte lening is. Deze moet afgelost worden en er moet een zakelijke rente worden betaald. Dit is hetzelfde als een hypotheek die je afsluit bij een bank.

De te betalen rente leidt tot een fiscaal voordeel aan het lenen van geld vanuit de holding. De hypotheekrente die je aan je eigen holding betaalt kan je aftrekken (oplopend tot 49%) in de inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat holding wel belast wordt over de renteopbrengsten met vennootschapsbelasting (19% of 25%).

Zoals je ziet is de aftrek van de hypotheekrente in de inkomstenbelasting hoger dan het tarief waartegen deze aan de andere kant in de vennootschapsbelasting wordt belast. Dit is erg voordelig. In dit geval is het dus voordeliger om de rente zo hoog mogelijk te stellen. Overigens stelt de wet hier beperkingen aan. De rente die afgesproken wordt tussen jou persoonlijk en jouw bv moet zakelijk bepaald worden.

Hoe hoog een zakelijke rente is moet van geval tot geval bekeken worden. Net als bij de beoordeling of er sprake is van een zakelijke lening, wordt er bij de boordeling of er sprake is van een zakelijk rente gekeken naar looptijd, aflossing, zekerheden, welke schuldeiser heeft het eerste hypotheekrecht, enz.

Hypotheek verstrekken vanuit holding aan DGA

Lage rente? Dit is in feit een verkapte winstuitkering

Het kan verleidelijk lijken de rente zo laag mogelijk te stellen, omdat je dan minder rente betaalt. Dit is echter niet per se gunstig. Zoals eerder gezegd is het fiscaal juist interessant de rente wat hoger te stellen. Dit komt doordat je de rente tegen een hoger tarief mag aftrekken dan dat deze belast wordt. Belangrijker is dat bij een te lage rente de belastingdienst het standpunt in kan nemen dat er geen sprake is van een lening, maar een verkapte winstuitkering. Eigenlijk zegt de belastingdienst dan: “Jij en jouw bv hebben wel een leningsovereenkomst, maar de rente is zo laag dat het praktisch een uitkering van dividend is.”

Documentatie is key

Wanneer deze situatie zich voordoet wordt het bedrag van de lening als dividend gezien. Hierover moet je dan 25% belasting betalen. Dit kan tot grote problemen leiden wanneer je een substantieel deel van het vermogen in de B.V. in jouw huis hebt gestopt. Je wilt dit zeker voorkomen! Zorg er daarom altijd voor dat je goed documenteert waarom er voor een bepaald rentepercentage is gekozen.

Je hebt als aandeelhouder die werkt voor de B.V. eigenlijk twee rollen hebt binnen de B.V. Je bent aandeelhouder en werknemer. Is het van belang goed vast te leggen in welke rol je de lening afsluit bij de B.V. Dus sluit je de lening als werknemer of als aandeelhouder? De reden hiervoor is dat er extra eisen zijn verbonden aan een lening als werknemer. Hier gelden andere belastingregels dan wanneer je als aandeelhouder een lening bij jouw B.V. afsluit. Het best kan je in een aandeelhoudersbesluit expliciet vastleggen dat het gaat om een lening als aandeelhouder.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.