Wat is belastingrente?

Insights

november 22, 2023

Wat is belastingrente?

Als ondernemer lukt het niet altijd om al je aangiften op tijd in te dienen. In dat geval kan je te maken krijgen met belastingrente. Wat is belastingrente precies en waarom brengt de Belastingdienst dit in rekening?

Wat is belastingrente?

Belastingrente is een vergoeding die je aan de belastingdienst betaalt over het te betalen belastingbedrag. Feitelijk is het zo dat je na afloop van een tijdvak direct de belasting bent verschuldigd. Na het indienen van de aangifte loopt de periode waarover rente wordt gerekend nog door tot de Belastingdienst de aangifte heeft verwerkt en een aanslag heeft opgelegd. Dien je wel een aangifte in maar betaal je deze niet? Dan wordt er invorderingsrente berekend en eventuele boetes opgelegd. In deze blog lees je alleen over de belastingrente die je betaalt als je later aangifte doet. 

Omdat het vaak onmogelijk is om direct een aangifte in te dienen na afloop van een tijdvak, is er vaak een belastingrente vrije periode. Hoe lang dit is, hangt af van de soort belasting. Hieronder vind je per belastingsoort, over welke periode er belastingrente wordt berekend en hoe hoog het percentage rente is. Maar allereerst, hoe berekenen we de belastingrente? 

Belastingrente berekenen

De Belastingdienst rekent belastingrente naar rato over het verschuldigde belastingbedrag. De dagen waarover belastingrente wordt berekend, worden in eerste instantie gedeeld door het aantal dagen in het jaar. Er zijn dus drie factoren in de berekening van de belastingrente:

  • Het verschuldigde belastingbedrag
  • Het percentage belastingrente
  • De periode waarover de belasting wordt berekend. 

Voorbeeld:

Verschuldigde belasting:                                                          € 5.000
Percentage belastingrente:                                                      6 %

Periode waarover belasting moet worden betaald:                30 dagen

                                                              € 5.000 x 6% x (30/365) = € 24

Inkomstenbelasting 

Je hebt in 2023 winst gemaakt in je eenmanszaak. Feitelijk ben je de belasting hierover verschuldigd vanaf 1 januari 2024. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om aangifte inkomstenbelasting te doen. Dit kan pas vanaf maart 2024. De Belastingdienst rekent daarom geen rente als jouw aangifte is ingediend voor 1 mei 2024 en zij dit overnemen zonder wijzigingen. Dien je je aangifte later in dan 1 mei, dan rekenen ze vanaf 1 juli 2024 belastingrente tot maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte. Tot 1 juli 2023 was het belastingpercentage 4%, maar deze is inmiddels verhoogd naar 6% procent. 

Inkomstenbelasting 

Je hebt in 2023 winst gemaakt in je eenmanszaak. Feitelijk ben je de belasting hierover verschuldigd vanaf 1 januari 2024. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om aangifte inkomstenbelasting te doen. Dit kan pas vanaf maart 2024. De Belastingdienst rekent daarom geen rente als jouw aangifte is ingediend voor 1 mei 2024 en zij dit overnemen zonder wijzigingen. Dien je je aangifte later in dan 1 mei, dan rekenen ze vanaf 1 juli 2024 belastingrente tot maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte. Tot 1 juli 2023 was het belastingpercentage 4%, maar deze is inmiddels verhoogd naar 6% procent. 

Wat is belastingrente?

Vennootschapsbelasting

Omdat de rente van de vennootschapsbelasting als enige is gekoppeld aan de rente voor wettelijke handelsrelaties, is deze belastingrente het hoogst. Je betaalt over je winst uit je BV in 2023 namelijk 8% belastingrente. Je betaalt geen belastingrente als je vóór 1 juni 2024 aangifte doet en de Belastingdienst de gegevens overneemt zonder wijzigingen. Vanaf 1 juli wordt de belastingrente berekend tot 6 weken na de opgelegde aanslag. 

Omzet- en loonbelasting

Voor de omzetbelasting en de loonbelasting betaal je alleen rente over naheffingsaanslagen. Je draagt omzet- en loonbelasting in principe altijd af binnen de maand die volgt op het tijdvak. Je ontvangt automatisch een boete wanneer je hier niet op tijd aangifte voor doet. We spreken dus alleen van belastingrente als er een suppletie wordt ingediend over een afgesloten boekjaar. Je betaalt belastingrente over een suppletie over 2023 als deze na 1 april 2024 is ingediend. De belastingrente wordt dan met terugwerkende kracht gerekend vanaf 1 januari 2024 en loopt tot 14 dagen na de naheffingsaanslag. 

Hoe voorkom je belastingrente?

Zoals gezegd betaal je geen belastingrente als je aangifte voor een bepaalde datum doet. Alleen is dat niet altijd mogelijk. Je kan belastingrente voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting voorkomen door voorlopige aanslag in te dienen. Je betaalt dan door middel van een schatting van je winst al gedurende het jaar de belasting. Je kan ervoor kiezen om dit in één keer aan het begin van het jaar te betalen of in maandelijkse termijnen. Het bedrag dat je hebt betaald met je voorlopige aanslag zal uiteindelijk worden verrekend met het bedrag dat je daadwerkelijk verschuldigd bent aan inkomstenbelasting. Je betaalt dus alleen belastingrente over het verschil tussen de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag. 

Iets om in je achterhoofd te houden is wel dat als je een voorlopige aanslag aanvraagt, dat je deze ook zal ontvangen het jaar erop. Doorgaans ontvang je binnen 1 jaar als ondernemerschap automatisch een voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Zij schatten dan jouw winst op basis van een eerdere aangifte. Het is altijd mogelijk om een voorlopige aanslag te wijzigen als deze te hoog of te laag is opgelegd, dus laat het weten aan je boekhouder als je je winst anders inschat dan de Belastingdienst.  

Vraag je na afloop van het jaar met terugwerkende kracht een voorlopige aanslag aan, dan zal je deze aanslag in één termijn moeten betalen en heb je niet de mogelijkheid om dit bedrag in termijnen te betalen. 

Is belastingrente zakelijk aftrekbaar?

De belastingrente is zakelijk aftrekbaar voor de zakelijke belasting vormen, dus de omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. De belastingrente over je inkomstenbelasting en bijdrage ZVW is dus niet aftrekbaar. Dit komt doordat deze twee belasting vormen privé zijn.

Kan je ook belastingrente ontvangen?

Bij een aangifte inkomstenbelasting heeft de belastingdienst 13 weken de tijd om een aanslag op te leggen. Doen ze er langer over zonder dat ze iets hoeven aan te passen en ontvang je belasting terug, dan betalen ze belastingrente over dit bedrag. Bij de omzetbelasting en loonbelasting heeft de belastingdienst 8 weken de tijd om de teruggaaf te regelen. Doen ze er langer over, zullen ze ook belastingrente rekenen.

Heb je vragen over de belastingrente? Neem gerust contact op met je boekhouder. 

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.