Inloggen

Noodpakket coronacrisis opnieuw verlengd

Please scroll down for English

Het steunpakket dat de Nederlandse economie door de coronacrisis moet loodsen is verlengd met negen maanden tot 1 juli 2021. Deze negen maanden worden verdeeld in drie termijnen (kwartalen). Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor ondernemend Nederland vanaf 1 oktober 2020:

TOZO 3

De TOZO-regeling wordt verlengd tot 1 juli 2021. Wat er in de nieuwe TOZO is veranderd ten opzichte van TOZO 2 is dat er nu naar je vermogen wordt gekeken. Als je een vrij besteedbaar vermogen hebt van meer dan € 46.520 kom je niet meer in aanmerking voor de TOZO. Onder vrij besteedbaar vermogen valt onder meer het geld op de bank, aandelen en opties. Ander vermogen zoals je koopwoning, (zakelijke) apparatuur en voorraad telt niet mee.
Als je gebruikt maakt van TOZO 2 wordt dit niet automatisch omgezet in de nieuwe TOZO 3. Je moet dit zelf aanvragen bij de gemeente waar je woont. Dit kan vanaf 1 oktober 2020.

TVL

De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt verlengd met drie periodes van drie maanden tot 1 juli 2021. Het maximale bedrag van de tegemoetkoming wordt verhoogd naar € 90.000 (was € 50.000) per periode. In de eerste periode moet je minimaal 30% omzetverlies hebben. De percentages vanaf 1 januari 2021 worden later bekend gemaakt. Je moet minimaal € 4.000 per kwartaal aan vaste lasten hebben om gebruik te maken van de TVL (Dit was € 5.000)

NOW 3

Ook de vernieuwde NOW-regeling (tegemoetkoming in de loonkosten) wordt verlengd met drie periodes van drie maanden tot 1 juli 2021. Voor iedere periode kun je bepalen of je gebruik maakt van deze regeling. Iedere periode wordt de tegemoetkoming iets versoberd. Zo is de vergoeding van de loonsom in de eerste periode 80%. Dit percentage daalt naar 70% in de tweede periode en naar 60% in de laatste periode. Vanaf 1 januari 2021 moet je minimaal 30% omzetverlies hebben om in aanmerking te komen. In de eerste periode is dat nog 20% omzetverlies.
De “ontslagboete” komt te vervallen, want de totale loonsom mag ook geleidelijk dalen per periode.

Uitgestelde belasting terugbetalen

Van uitstel komt geen afstel. In de afgelopen periode hebben heel veel ondernemers gebruik gemaakt van de regeling om uitstel van betaling aan te vragen voor het betalen van belasting.
Tot 1 oktober 2020 is het nog mogelijk om uitstel aan te vragen voor drie maanden. Dit kan je ook doen om een eerder uitstel te verlengen. Dit uitstel loopt dan tot uiterlijk 1 januari 2021. Als deze periode is afgelopen is het weer business as usual. De btw-aangifte van het vierde kwartaal 2020, loonaangifte van december 2020 etc. moeten dan dus weer uiterlijk 31 januari 2021 betaald zijn. Voor de belastingschulden die zijn opgebouwd en waarvoor bijzonder uitstel is verleend in verband met de coronacrisis, komt de belastingdienst met een betalingsregeling. Deze regeling houdt in dat de schulden in 24 maanden (2 jaar) gespreid terugbetaald moeten worden.
Als je een belastingschuld hebt vanwege de coronacrisis zal je in september 2020 een brief krijgen waarin bovenstaande regeling zal worden uitgelegd. In december 2020 ontvang je vervolgens een overzicht van jouw schuld en het maandbedrag dat je vanaf januari 2021 dient terug te betalen.

======= English translation =======

Package of support measures extended until July 1st 2021

The package of support measures meant to get the Dutch economy through the coronacrisis has been extended for nine months until July 1st 2021. These nine months will be devided into three periods (quarters). Some measures will be phased out somewhat each quarter. Here, you’ll find the most important changes for entrepreneurs in the Netherlands  as of October 1st 2020:

TOZO 3

The TOZO-arrangement will be extended until July 1st. Different from TOZO 2 is the fact that your private assets will be taken into account. If you have freely disposable private assets of over € 46.520 then you will not qualify for the TOZO-arrangement. Freely disposable private assets include the money you have in the bank, shares and options. Other assets like an owner occupied home, (business) equipment en stock will not be taken into account.

If you’re already receiving the TOZO 2-arrangement, it will not automatically turn into TOZO 3. You’ll have to apply for it yourself at your municipality. You can do so as of October 1st 2020.

TVL

The TVL (tegemoetkoming vaste lasten, compensation for fixed costs) will be extended for three periods of three months each until July 1st 2021. The maximum amount of the compensation will be increased to € 90.000 (this used to be € 50.000). In the first period you’ll need to have a loss of turnover of 30% minimal. The percentages as of January 1st 2021 will be announced later. You need to at least have € 4.000 of fixed costs each quarter to make use of the TVL (this used to be € 5.000).

NOW 3

The new NOW-arrangement (compensation for wage costs) is extended for three periods of three months until July 1st 2021. You can decide for each period whether or not to make use of the arrangement. Each period the arrangement will be phased out somewhat. This means the compensation of the wage costs will be 80% in the first period. The percentage will decrease to 70% in the second period and to 60% in the last period. As of January 1st 2021 you need to have at least a 30% loss of turnover to qualify for the arrangement. In the first period this will only be 20% loss of turnover. The fine for termination will expire, because the sum of the wage is allowed to decrease gradually with each period.

Paying back postponed taxes

Postponing your taxes doesn’t mean you’re off the hook. The past period a lot of entrepreneurs have made use of the arrangement to postpone paying taxes. You can still apply for a postponement of three months until October 1st 2020. You can also do this to extend an earlier postponement. The postponement will run until January 1st 2021 at the latest. When this period is over it’s back to business as usual. The VAT declarations for the fourth quarter of 2020, the wage declaration of December 2020, etcetera will have to be paid by January 31st at the latest.
The Belastingdienst will issue a payment arrangement for built up tax debts that have been granted a special postponement due to the corona crisis. This arrangement will entail that debts can be paid spread across a 24 month period (two years).
If you have a tax debt because of the corona crisis, you will receive a letter in September 2020 explaining the arrangement mentioned above. In December 2020 you’ll receive an overview of your debt and the monthly rate you will need to pay as of January 2021.

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies van sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse, die deze mogelijk combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld bij uw gebruik van hun diensten. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.