Beginnen met een eenmanszaak of direct starten als bv?

Insights

januari 14, 2020

Beginnen met een eenmanszaak of direct starten als bv?

Wanneer je start met jouw onderneming moet je kiezen welke rechtsvorm bij jou past. Vaak zal de keuze gaan tussen een eenmanszaak of een bv. Dit zijn de factoren waar je rekening mee moet houden bij jouw keuze.

Aansprakelijkheid

Een belangrijk verschil tussen een eenmanszaak en een bv is dat een bv rechtspersoonlijkheid heeft en een eenmanszaak transparant is. Wat betekent dit? Een bv gaat zelf verbintenissen aan, terwijl overeenkomsten die aangegaan worden via een eenmanszaak worden aangegaan door de eigenaar van deze eenmanszaak.

Dit kan grote gevolgen hebben! Mocht jouw onderneming failliet gaan dan ben je wanneer je een eenmanszaak hebt persoonlijk aansprakelijk. Schuldeisers kunnen zich daardoor ook verhalen op jouw privé vermogen. Bij een bv ligt dit anders. Aangezien de bv zelf de verbintenissen aangaat kunnen schuldeisers jou alleen in uitzonderlijke gevallen privé aansprakelijk stellen voor schulden van de bv. Dit heet bestuurdersaansprakelijkheid.

Investeerders

Deze aansprakelijkheid werkt ook de andere kant op. Dit betekent dat in een eenmanszaak privéschulden ook verhaald kunnen worden op zakelijk vermogen. Wanneer je een onderneming wilt starten samen met zakenpartners zal, vanwege het bovenstaande, een bv eerder de voorkeur hebben dan een VOF.

Wanneer je privéschulden hebt kunnen de schuldeisers zich verhalen op het gehele zakelijke vermogen, dus ook het deel wat toebehoort aan partners. Overigens zullen de partners een vordering op de partner met de schulden krijgen. Vraag is wat de waarde van deze vordering is, aangezien deze partner zijn privéschulden aan de schuldeiser niet kon betalen.

Daarnaast is het toe- en uittreden in een bv eenvoudiger dan in een VOF. Daarom zullen ondernemers die verwachten dat er mogelijke wijzigingen plaats zullen vinden qua eigenaarschap vaker kiezen voor een bv.

Beginnen met een eenmanszaak of direct starten als bv?

Belastingen

Een eenmanszaak en bv worden op een andere manier belast. In de eenmanszaak word je direct in de inkomstenbelasting belast over de winst. Bij de bv ligt dit ingewikkelder.

In het geval van een bv krijg je te maken met zowel de vennootschapsbelasting (winstbelasting voor bv’s), inkomstenbelasting (over het salaris box 1 en te ontvangen dividenden box 2) en dividendbelasting (over de uit te keren dividenden).

Wanneer je eigenaar van een eenmanszaak bent, heb je recht op een aantal zeer gunstige belastingfaciliteiten. Je kunt denken aan de starters- en zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de aftrek voor de oudedagsvoorziening. Dit leidt ertoe dat je tot bepaalde winsten minder belasting betaalt in een eenmanszaak, wanneer jouw winsten hoger worden zal een bv interessanter worden.

Dit komt vooral doordat een bv een vrij vlakke belastingdruk heeft (gemiddeld kan je uitkomen op 39,25%), terwijl de belastingdruk in een eenmanszaak progressief is. Deze loopt zelfs op tot 49,50% in 2020!

Beginnen met een eenmanszaak of direct starten als bv?

Kiezen voor een bv op basis van winst

Je vraagt je natuurlijk af: “Hoe hoog moet mijn winst nu zijn om voor een bv te kiezen?” Hier is helaas geen simpel antwoord op te geven. Dit komt doordat dit erg afhankelijk is van jouw type onderneming, het salaris wat je krijgt, hoeveel geld jij nodig hebt om in jouw levensonderhoud te voldoen, met welke extra kosten je te maken hebt bij een bv, etcetera.

We kunnen je natuurlijk wel richtlijnen geven. Vanaf een te verwachten winst van €130.000 per jaar wordt het interessant om over een bv na te denken. Wanneer je begint met jouw onderneming en je verwacht in het begin wat minder winst te maken, maar snel te groeien naar een dergelijke winst is het aan te raden direct vanuit een solide bv-structuur te starten. In het geval je jouw onderneming begonnen bent vanuit een eenmanszaak en je bent inmiddels gegroeid naar een winst van boven de €130.000 is het het overwegen waard om jouw eenmanszaak om te zetten in een bv. Wat er dan gebeurt is dat je jouw onderneming die je nu als eenmanszaak drijft, via een bv gaat voeren.

Beginnen met een eenmanszaak of direct starten als bv?

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.