Bonus uitkering via de WKR

Insights

december 17, 2020

Bonus uitkering via de WKR

Loon is alles wat voortkomt uit een dienstbetrekking. Dus ook vergoedingen in natura, kostenvergoedingen, etc. Hierover moet dan ook in principe loonbelasting worden betaald. Dit geldt ook voor een DGA. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, deze worden geregeld in de Werkkostenregeling (WKR).

Werkkostenregeling

Zoals gezegd zijn alle inkomsten die je krijgt uit jouw dienstbetrekking belast op een aantal uitzonderingen na. Het gaat dan om nihilwaarderingen, gerichte vrijstellingen en de vrije ruimte. In dit artikel gaan we in op de vrije ruimte, wat deze inhoudt, en hoe je hier als DGA voordeel door kunt behalen!

Op basis van de WKR mag een werkgever maximaal 3% tot €400.000 aan zijn werknemers geven in de vrije ruimte. Voor hetgeen de loonsom de €400.000 te boven gaat is dit 1,7%. Dit kan in de vorm van onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Hierover betaal je dus géén loonheffing! Wanneer je boven de 3% uitkomt, betaal je als werkgever een eindheffing, deze is 80%.

Bonus

Je kan in beginsel alles aan jouw personeel verstrekken en dit binnen de 3% van de vrije ruimte laten vallen. Waar kan je nu aan denken? Kerstpakketten, borrels en etentjes met personeel, fiets van de zaak, maar ook een bonusuitkering. Dit geldt uiteraard ook voor de DGA!

Aangezien je als DGA ook een werknemer bent van de BV, of van jouw eigen holding, geldt de WKR ook voor jou. Wanneer je nog niet de gehele vrije ruimte hebt gebruikt in het jaar, kan je deze toepassen om jezelf een eindejaarsbonus te geven.

Gebruikelijkheidstoets

De onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die je jouw personeel geeft moeten wel voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Dit betekent dat ze niet meer dan 30% mogen afwijken van wat er in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Zo is het gebruikelijker een hogere bonus te krijgen wanneer je in de bankensector zit, dan wanneer je werkzaam bent in de zorg.

De belastingdienst gaat ervan uit dat vergoedingen tot €2.400 sowieso gebruikelijk zijn. Dit betekent wanneer je een vrije ruimte hebt van €2.400 je dit als bonus aan jezelf kan verstrekken zonder een discussie te krijgen met de belastingdienst over de gebruikelijkheidstoets.

Bonus uitkering via de WKR

Eindheffingsloon

Fiscaal kan het interessant zijn voor een hogere bonus te kiezen dan de vrije ruimte biedt. Het bedrag waarmee de bonus de vrije ruimte overschrijdt wordt aangemerkt als eindheffingsloon. Hierover betaal je dus 80%.

Een rekenvoorbeeld zal duidelijk maken dat het voordeliger kan zijn te kiezen voor uitbetalen van een bonus met overschrijding van de vrije ruimte.

Stel een DGA verdient 100K, hierover wordt deze belast tegen 49,5%. De vrije ruimte geeft de mogelijkheid een bonus uit te keren van €1.200 (namelijk 3%). Nu zijn er 3 opties om jezelf netto €2.400 uit te keren.We gaan er hierbij vanuit dat een bonus van €2.400 gebruikelijk is. In sommige gevallen kan een hogere bonus ook gebruikelijk zijn.

1. Uitkeren als nettoloon

Wanneer je een netto salaris van €2.400 uitkeert, betaal je hier €2.400 / 50,5% = €2.448 loonheffingen. In dit geval zijn de totale lasten voor de B.V. €4.848.

2. Gebruik maken van vrije ruimte en deel uitkeren als nettoloon

In dit geval keer je €1.200 belastvrij uit via de vrije ruimte. De overige €1.200 keer je uit als nettosalaris. Hierover betaal je loonheffingen. Het brutoloon wat hoort bij €1.200 netto is €2.376. De totale loonkosten worden in dit geval €3.576.

3. Alles uitkeren via de WKR

Wanneer je €2.400 netto uitkeert via de WKR, maar je hebt slechts een vrije ruimte van €1.200, zal je over de tweede €1.200 een eindheffing van 80% afdragen. Dit betekent dat je hierover 80% * 1.200 = €960 aan loonheffingen betaalt. De totale loonkosten worden in dit geval €3.360.

Zoals je ziet kan het in sommige gevallen ondanks een eindheffing van 80% interessant zijn te kiezen om over de vrije ruimte heen te gaan bij netto-uitkeringen.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.