De rekening courant, hoe ga je hiermee om als DGA?

Insights

april 15, 2019

De rekening courant, hoe ga je hiermee om als DGA?

Als Directeur-grootaandeelhouder (DGA) wil je nog wel eens kosten voor je bv betalen met je privé bankpas. Of andersom: je stort je maandelijkse bijdrage aan de en/of rekening vanuit je bv Op zich is dit niet zo’n probleem: je hoeft niet per transactie bij te houden wat er is gebeurd. Maar deze betalingen hebben wel fiscale gevolgen.

Bij een zakelijke betaling vanuit privé ontstaat er een schuld van je bv aan jou. En andersom ontstaat er een vordering van je bv aan jou als persoon. De balans van deze schulden en vorderingen noem je de Rekening Courant DGA, wat dus een schuld of een vordering kan zijn van jouw bv op jou.

Grote voordeel van een rekening courant is dat de praktijk werkbaar blijft doordat je niet bij iedere factuur die je voor de bv voorschiet of andersom een aparte leningsovereenkomst hoeft af te sluiten. Natuurlijk is het uiteindelijk wel een schuld die vereffend moet worden. Gebruikelijk is dat de rekening courant schuld berekend wordt bij het opstellen van de jaarrekening.

De rekening courant aflossen

Ieder jaar wordt er dan bepaald wat er met de rekening courant gedaan wordt. Er zijn drie opties:

  • Saldo rekening courant terugbetalen;
  • Rekening courant door laten lopen, niets doen;
  • Aflossen door een dividenduitkering.

De eerste is vrij eenvoudig, afhankelijk van welke kant schuld heeft, betaal je het bedrag terug.

De tweede is ook easy, maar kun je niet voor eeuwig zonder gevolgen blijven doen. De R/C is bestemd voor kleine bedragen. Het saldo moet in principe onder de €17.500 blijven, dan hoef je geen rente te berekenen. Komt het saldo daarboven, dan wordt over het hele bedrag rente berekend. Die rente kun je betalen of optellen bij de schuld.

Die laatste verdient wel enige uitleg. Stel je hebt als DGA een rekening courant schuld van €50.000 bij jouw bv. Deze moet in principe terugbetaald worden. Nu kan de bv zeggen, er is de afgelopen tijd winst gemaakt dus we keren een dividend uit ter waarde van €50.000 netto. In de praktijk betaalt de bv dit dividend niet uit, maar wordt hiermee de schuld afgelost.

Belangrijk is wel dat je als DGA 25% belasting betaalt over ontvangen dividenden. Deze belasting is als volgt opgebouwd: eerst word je aangeslagen voor 15% bij de bv en vervolgens nog 10% in de aangifte inkomstenbelasting. Dit leidt tot de volgende belastingen. De €50.000 dividend is netto, waardoor er bruto 50.000/85*100 = €58.824 aan dividend wordt uitgekeerd. De bv betaalt eerst €8.824 aan dividendbelasting af (15%). Vervolgens vindt bij de DGA in de inkomstenbelasting nog een heffing plaats van €5.882.

Om via een dividend uitkering een rekening courant schuld van €50.000 af te lossen heb je dus €14.706 nodig om de belastingen hierover te kunnen voldoen.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.