Belastingvrij je personeel blij maken, lees hier over de WKR

Insights

maart 3, 2021

Belastingvrij je personeel blij maken, lees hier over de WKR

Je waardeert je werknemers enorm en dat wil je graag laten merken. Dus zorg je voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zodat ze met plezier bij jouw bedrijf werken. Hou er wel rekening mee dat de Belastingdienst alles wat ze verkrijgen uit jouw dienstbetrekking als loon aanmerkt. Hierover moet dus loonbelasting worden afgedragen. De werkkostenregeling (WKR) biedt de mogelijkheid bepaalde zaken of vergoedingen belastingvrij te verstrekken. 

Vrije ruimte

Je mag jouw werknemers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geven. De hoogte hiervan is beperkt. Dit jaar is de vrije ruimte tijdelijk verhoogd naar 3% van de totale loonsom over de eerste €400.000. Dit is een corona maatregel. Volgend jaar wordt deze weer verlaagd naar 1,7%. Wanneer je de vrije ruimte overschrijdt, dan moet je over het bedrag dat hier overheen  gaat 80% belasting betalen. 

Binnen de vrije ruimte maakt het tot bepaalde hoogte niet uit wat je aan jouw werknemers verstrekt. Wel is er een beperking die oneigenlijk gebruik moet voorkomen. Dit is de gebruikelijkheidstoets. Deze regeling bepaalt dat een vergoeding die via de vrije ruimte wordt verstrekt niet meer dan 30% mag afwijken van wat gebruikelijk is. Dit vooral om te voorkomen dat er excessieve bonussen worden uitgekeerd via de vrije ruimte. De fiscus gaat ervan uit dat een verstrekking via de vrije ruimte van maximaal €2.400 in ieder geval gebruikelijk is. Dit vind je ook in het artikel Bonus uitkeren via de WKR.

Gerichte vrijstellingen 

Naast de vrije ruimte zijn er bepaalde vergoedingen die je belastingvrij aan de werknemer mag geven zonder dat ze ten koste gaan van de vrije ruimte. Dit zijn de gerichte vrijstellingen. Bijvoorbeeld:

  • Ov-abonnementen
  • Reiskosten, je mag een werknemer €0,19 per km belastingvrij vergoeden
  • Kosten van verhuizing voor werk
  • Maaltijden bij overwerk

Daarnaast zijn er bepaalde zaken die je jouw werknemers geeft om hun werk uit te voeren. Denk aan een telefoon, laptop of gereedschap. Dit kan je ook belastingvrij verstrekken, zelfs als de werknemer ze ook privé gebruikt. Je moet dan wel aantonen dat deze zaken noodzakelijk zijn om hun werkzaamheden uit te voeren. Dit heet het Noodzakelijkheidscriterium.

In het verlengde hiervan heb je ook de zogenaamde nihilwaarderingen. Dit zijn voorzieningen die gerelateerd zijn aan de werkplek. Ook deze gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Denk aan werkkleding, een fitnessruimte op de zaak, consumpties op de werkplek of een vaste computer.

Belastingvrij je personeel blij maken, lees hier over de WKR

Personeelsfeest

De regelgeving van de WKR is vrij ingewikkeld. Een mooi voorbeeld is een personeelsfeest. Doordat consumpties op de werkplek onder een nihilwaardering vallen zijn deze onbelast. Daardoor valt een personeelsfeest op de werkplek onder een nihilwaardering en is het dus onbelast. Dit geldt zelfs voor de consumpties van de partner van de werknemer en een dj die komt draaien op het feest. 


Wanneer je hetzelfde feest op een externe locatie geeft zijn alle kosten van het feest belastbaar loon voor de werknemers. Hierover moet loonbelasting worden afgedragen. Natuurlijk kan je dit wel in de vrije ruimte laten vallen. Die ruimte moet dan natuurlijk nog niet gebruikt zijn voor andere zaken.

Zoals je begrijpt zijn er nog talloze situaties waar de WKR op van toepassing is. Win daarom bij twijfel altijd advies in bij je boekhouder om te voorkomen dat je te maken krijgt met een naheffing van 80%.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.