Fiscale eenheid, wat houdt dat in?

Insights

maart 18, 2021

Fiscale eenheid, wat houdt dat in?

Wanneer een bv vrijwel alle aandelen houdt in een andere bv kunnen deze bv’s samen een fiscale eenheid vormen. In dit artikel wordt uitgelegd wat een fiscale eenheid is, dat deze zowel bestaat voor de vennootschaps- als omzetbelasting en wat de voor- en nadelen van de fiscale eenheid zijn.

Wat is een fiscale eenheid?

Een fiscale eenheid is een groep van meerdere ondernemingen die gezien wordt als één onderneming voor een bepaalde belastingsoort. Dit betekent dat je als fiscale eenheid voor die belasting maar één aangifte doet. De bedrijven kunnen zowel een fiscale eenheid vormen voor de omzetbelasting als de vennootschapsbelasting. De eisen die gesteld worden om een fiscale eenheid te vormen zijn per belastingsoort wel anders. Hieronder volgen de belangrijkste voorwaarden.

Omzetbelasting

Je kunt voor de omzetbelasting een fiscale eenheid vormen als de ondernemingen:

 • Financiële verwevenheid hebben. Dit houdt in dat de meerderheid aandelen van alle ondernemingen direct of indirect in dezelfde handen zijn.
 • Organisatorische verwevenheid hebben. Dit betekent dat de ondernemingen die een fiscale eenheid willen vormen, onder dezelfde leiding vallen.
 • Economische verwevenheid hebben. Dit betekent grofweg dat de ondernemingen tot dezelfde sector behoren.

Vennootschapsbelasting

Om een fiscale eenheid te vormen voor de vennootschapsbelasting moet er aan andere voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden is dat de moedermaatschappij ten minste 95% van de aandelen bezit.

Fiscale eenheid, wat houdt dat in?

De voor- en nadelen van een fiscale eenheid

De voor- en nadelen van de fiscale eenheid zijn anders voor de omzetbelasting dan voor de vennootschapsbelasting. Per belastingsoort gaan we hier verder op in.

Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting is er feitelijk één groot voordeel en één groot nadeel aan het vormen van een fiscale eenheid.

Het voordeel is dat je geen omzetbelasting hoeft te rekenen over transacties tussen de ondernemingen onderling. De moedermaatschappij hoeft dus geen btw af te dragen over een factuur die het bedrijf stuurt aan de dochtermaatschappij. Dit kan voordelig zijn voor de liquiditeit.

Het nadeel is dat alle ondernemingen die onder de fiscale eenheid vallen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gehele omzetbelasting. Stel dat de onderneming met de hoogste omzet niet in staat is de btw te voldoen, dan kan dit verhaald worden op de andere ondernemingen binnen de fiscale eenheid. Als er geen fiscale eenheid is, is dit niet mogelijk.

Vennootschapsbelasting

Binnen de vennootschapsbelasting zijn er meer voor- en nadelen te noemen van fiscale eenheid. Hieronder staan de belangrijkste uiteengezet. Belangrijk is dat deze niet altijd van toepassing zijn, maar afhankelijk van de specifieke situatie.

De voordelen van fiscale eenheid bij de vennootschapsbelasting:

 • Er hoeft slecht één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend. Dit gebeurt op naam van de moedermaatschappij. Wel moeten alsnog voor de dochtermaatschappijen jaarrekeningen opgesteld worden. Er zal dus weinig tijd worden bespaard.
 • Verliezen kunnen onderling worden verrekend binnen een jaar. Dit is zeer interessant. Stel je hebt een moederbedrijf dat €100.000 verlies maakt en een dochterbedrijf dat €100.000 winst maakt. Normaal betaalt de moeder dan €0 vennootschapsbelasting en de dochter in 2020 €100.000*16,5% = €16.500. Bij fiscale eenheid mogen deze winst en het verlies met elkaar verrekend worden. Daardoor draag je geen vennootschapsbelasting af.
 • Interne leveringen worden buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat onderlinge facturen tussen moeder en dochter niet worden meegenomen in de vennootschapsbelasting. Dit is echter niet zonder meer een voordeel. Zoals eerder gezegd moeten nog steeds losse jaarrekeningen worden opgesteld voor de afzonderlijke vennootschappen. Daardoor is het eerder meer werk, omdat de boekhouder deze specifieke transacties eruit moet halen. Dit heet consolideren.
 • Binnen de fiscale eenheid is het mogelijk belastingvrij te herstructureren.

De nadelen van fiscale eenheid bij de vennootschapsbelasting zijn:

 • Ieder vennootschap binnen de fiscale eenheid is hoofdelijk aansprakelijk voor de hele vennootschapsbelastingschuld. Dit is hetzelfde als bij de fiscale eenheid voor de omzetbelasting.
 • De tarief opstap van 16,5% naar 25% geldt slechts één keer. Dit kan met name in grotere concerns tot grote nadelen leiden.
 • De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan maar eenmaal toegepast worden. Wanneer er geen fiscale eenheid gevormd wordt kan deze per bv worden toegepast.
 • Zoals hieruit blijkt, heeft de fiscale eenheid niet alleen maar voordelen. Sterker nog, een aantal voordelen blijken in de praktijk lang niet altijd voordelig. Zorg daarom voordat je een fiscale eenheid vormt dat je de totale situatie overziet en alle voor- en nadelen tegen elkaar afweegt.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.