Gebruikelijk loon, hoe hoog moet dit nu precies zijn?

Insights

januari 16, 2020

Gebruikelijk loon, hoe hoog moet dit nu precies zijn?

Op het moment dat je gestart bent met jouw B.V. heb je vast weleens gehoord van het gebruikelijk loon of het DGA-salaris. Hoe hoog moet dit nu precies zijn? Is dit €56.000? Mag het ook lager zijn? Of moet het in sommige gevallen zelfs omhoog?

Wanneer je meer dan 5% aandelen in een B.V. hebt, ben je een aanmerkelijkbelanghouder. Als je ook werkt voor deze B.V. heb je twee petten op. Ten eerste ben je aandeelhouder, dus heb je de bevoegdheid mee te beslissen in de B.V. Daarnaast ben je werknemer van de B.V. Vaak wordt er gesproken over directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Gebruikelijk loon, hoe hoog moet dit nu precies zijn?

Door deze twee rollen binnen dezelfde onderneming, zijn er ook twee manieren om geld te onttrekken aan de B.V.:

 • Salaris betalen, dit is de beloning voor de arbeid die je hebt verricht in de BV. Het salaris van de aanmerkelijkbelanghouder valt onder de regelgeving van het gebruikelijk loon;
 • Dividenden uitkeren, dit is een winstuitkering. Theoretisch is dit een vergoeding voor het kapitaal dat je in de B.V. geïnvesteerd hebt.

Heffingen op dividend uitkeren

In de meeste gevallen zullen beide opties van toepassing zijn. Je bent de eigenaar van de B.V. en je werkt ook voor de B.V. Belastingtechnisch maakt het een flink verschil welke van de 2 opties je kiest om geld te onttrekken. Over het salaris betaal je inkomstenbelasting (via je loonheffingen) tegen een oplopend tarief tot 49,5%. Wanneer je dividend uitkeert betaal je hier in totaal 37,86% over. Deze heffing is opgebouwd uit meerdere stappen:

 • Eerst wordt er 15% vennootschapsbelasting geheven over de winst;
 • Dan betaal je 15% dividendbelasting over het bruto uit te keren dividend;
 • Tenslotte wordt er over het bruto-dividend nog 26,9% geheven in de inkomstenbelasting, hierop komt de al betaalde dividendbelasting in mindering. De heffing vindt plaats in inkomstenbelasting inbox 2. In box 2 betaal je belasting over de voordelen die je ontvangt uit een aandelenbelang wat groter is dan 5% in een B.V.;
Gebruikelijk loon, hoe hoog moet dit nu precies zijn?

Minimale hoogte gebruikelijke loon

Zoals je zult begrijpen keer je liever dividenden uit dan salaris. De wetgever heeft dit ook ingezien. Dat is de reden dat de belastingwet regels heeft die bepalen hoe hoog het gebruikelijk loon tenminste moet zijn. De hoogte van het salaris is de hoogste van de volgende drie bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • Het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of een verbonden vennootschap van de werkgever;
 • Tenminste €56.000;

Aangezien je het salaris niet al te hoog wilt stellen, omdat de belastingdruk dan stijgt moet je proberen bewijzen te hebben dat het salaris dat jouw B.V. betaalt reëel is. Het is natuurlijk zeer lastig te bepalen welke baan nu echt vergelijkbaar is met het werk dat jij doet in jouw B.V. 

Om een voorbeeld te noemen. Hoe bepaal je het salaris van een advocaat? Hierbij zal je heel specifiek moeten zoeken. Een advocaat met anderhalf jaar ervaring bij een klein kantoor die met name pro deo werken, zal qua salaris natuurlijk nooit op een vergelijkbaar niveau zitten met een advocaat welke director is bij een groot kantoor op De Zuidas.

Het is daarom écht van belang jouw specifieke situatie te vergelijken met een baan in loondienst die vergelijkbaar is met jouw rol binnen jouw B.V. Daarom raden wij ook aan bij het bepalen van jouw salaris opzoek te gaan naar vacatures voor dienstbetrekkingen die vergelijkbaar zijn met jouw situatie. Daardoor sta je in ieder geval voor in de bewijslast mocht de belastingdienst het salaris in twijfel trekken.

Gebruikelijk loon, hoe hoog moet dit nu precies zijn?

Uitzonderingen

Het kan echter ook zo zijn dat het gebruikelijk loon lager dan €56.000 hoort te zijn. In deze gevallen mag het salaris naar beneden bijgesteld worden. Situaties waar je aan kunt denken zijn:

 • Deeltijdwerk: Wanneer je in deeltijd werkt, mag je niet per definitie het salaris naar beneden bijstellen. Echter wanneer je aannemelijk kan maken dat loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking voor het gewerkte aantal uren lager is dan €56.000 mag het salaris naar beneden worden bijgesteld;
 • Gebruikelijk loon €5.000 of lager: Wanneer het gebruikelijk is dat het loon lager is dan €5.000, bijvoorbeeld wanneer je een B.V. hebt waar vrijwel niets gebeurt, mogen de loonheffingen op nul worden gezet;
 • Start-ups: Aanmerkelijkbelanghouders in een start-up mogen een lager salaris hanteren dan andere aanmerkelijkbelanghouders. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Wanneer je aan deze voorwaarden voldoet mag je het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon;
 • Startende ondernemingen: Een startende onderneming is voor de wet dan een start-up. Ook hier kan het salaris verlaagd worden naar het wettelijk minimumloon. Dit mag maximaal 3 jaar vanaf het moment dat de B.V. belastingplichtig wordt voor de loonbelasting;
 • Onderneming lijdt verlies: Onder bepaalde voorwaarden mag de een onderneming die verlies lijdt ook het salaris van de aanmerkelijkbelanghouder naar beneden bijstellen. Dit mag ook weer niet lager dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat je werkt voor de B.V. Zoals je ziet zijn er nogal wat regels omtrent de hoogte van het salaris wanneer je een aandelenpakket hebt in een B.V. Daarom is het altijd van belang concreet voor jouw situatie te bepalen wat de meest optimale oplossing is.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.