Kantoor huren of thuiswerken

Insights

december 22, 2020

Kantoor huren of thuiswerken

Als DGA heb je behoefte aan een eigen werkplek. Je hebt de mogelijkheid om een kantoorruimte te huren, je kan bij de opdrachtgever gaan werken, of je gaat voor een gezamenlijke workspace. Er zijn ook ondernemers die voorkeur geven aan thuiswerken, zeker in coronatijden. Kan je kosten opgeven voor de werkplek thuis en is dat voordelig?

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de ‘externe’ werkplek en de werkplek thuis. Voor de externe werkplekken is het vrij eenvoudig: je kan de huurkosten en alle gerelateerde inrichtingskosten opgeven in de boekhouding. Je kan zelf bepalen welke kosten je hiervoor wilt opgeven en dit zal niet snel leiden tot een discussie met de fiscus.

Bij thuiswerken worden de regels een stuk complexer, en het leidt meestal niet tot een voordeel. In dit artikel gaan we uit van een ondernemer met een eigen bv die privé zijn privéwoning huurt. Daarna gaan we kort in op de situatie waarin de ondernemer eigenaar is van een eigen koopwoning.

Kantoor huren of thuiswerken

Huurwoning

Om kosten te mogen aftrekken van een werkruimte in jouw huurwoning hangt af of er wordt voldaan aan de eis van een ‘kwalificerende werkruimte’. Of deze ruimte kwalificeert, hangt af van twee belangrijke criteria:

Zelfstandigencriterium

  • De ruimte heeft een eigen ingang of opgang
  • Er zijn voorzieningen in de ruimte zoals een eigen toilet
  • Je zou de ruimte kunnen verhuren aan een ander zonder dat jij ‘last’ ervaart in het woongedeelte van het huis.

Inkomstencriterium

  • Minimaal 70% van het inkomen moet worden verworven in of vanuit de werkruimte.
  • Minimaal 30% van het inkomen moet worden verworden in de werkruimte
  • Indien er nog een externe werkplek is, dan moet minimaal 70% van het inkomen worden verworven in de werkruimte.

Als je aan beide criteria voldoet, dan mag je binnen de bv huur betalen aan de DGA en deze kosten opnemen in de boekhouding. Ook mag je inrichtings- en verbouwingskosten opgeven.

De DGA moet deze inkomsten ook opgeven in de eigen aangifte inkomstenbelasting. Als aan de criteria A en B wordt voldaan, dan valt dit onder de tbs-regeling. Dat wil zeggen dat de volledige huurinkomsten minus een 12%-vrijstelling zijn belast in Box I. De belastingdruk over deze inkomsten is vergelijkbaar met het belastingvoordeel dat in de bv wordt behaald.

Indien niet aan de criteria wordt voldaan, of slechts aan één criterium, dan moeten de volledige huurinkomsten worden opgegeven. De belastingdruk over deze inkomsten is hoger dan het belastingvoordeel dat in de bv wordt gegenereerd.

Kantoor huren of thuiswerken

Koopwoning

Voor de koopwoning zijn bovenstaande criteria opnieuw van belang. De mogelijkheden van het opgeven van kosten in de bv en het moeten aangeven van de huurinkomsten in de aangifte inkomstenbelasting, zijn hetzelfde als bij de huurwoning.
Bij een koopwoning moet je ook nog rekening houden met de volgende bijzonderheden:

  • Als je aan beide criteria voldoet, dan zal de werkruimte onder de tbs-regeling vallen. Dit betekent dat de waarde van de werkruimte en (deels) de hypotheek binnen de tbs-regeling moeten worden opgenomen op de balans in Box 1. Het resterende deel hoort thuis in de eigenwoningregeling in Box 1.
  • Over de woning wordt geadviseerd niet af te schrijven, omdat de woning meestal meer waard wordt, of ten minste evenveel waard blijft. Er worden dan geen ‘woonlasten’ in aftrek genomen.
  • Bij verkoop van de woning zal een eventuele meerwaarde worden belast met inkomstenbelasting. Er is dan wel recht op een vrijstelling van 12%, maar dit zou kunnen leiden tot een pijnlijke belastingaanslag. Al helemaal als toch is gekozen om op de woning af te schrijven.

Bovenstaande constructie blijkt dan ook nadelig te zijn voor een DGA: er ontstaat administratieve rompslomp en bij verkoop van de woning kan er een hoge belastingaanslag ontstaan.

Conclusie

Vaak voldoen DGA’s niet aan beide criteria. Daarmee gaat het voordeel verloren bij zowel een huur- als een koopwoning. De ‘baten’ die de constructie met zich meebrengt, wegen vaak niet op tegen de ’lasten’.

Als je wel aan beide criteria voldoet, dan zal de constructie ook niet snel tot een voordeel leiden. Tenzij je verwacht ontzettend veel verbouwings- en inrichtingskosten te hebben of dat de woning bijvoorbeeld in waarde zal dalen. Dit zijn uitzonderlijke situaties in de huidige tijd. Mocht het toch voorkomen, dan zul je je hierover goed moeten laten adviseren.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.