Minder belasting door heffingskorting partner

Insights

januari 12, 2021

Minder belasting door heffingskorting partner

Heb je een partner die geen of een laag inkomen heeft, dan kun je jouw inkomsten uit de bv zo verdelen dat de algemene heffingskorting optimaal benut wordt. Dit kan tot een voordeel leiden van €2.169.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je betaalt hierdoor minder belasting. Iedereen die een belastbaar inkomen heeft in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Hoe hoog de algemene heffingskorting is, hangt af van de hoogte van jouw inkomen. Wanneer het inkomen stijgt, daalt de algemene heffingskorting. De korting kan niet hoger zijn dan de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die je moet betalen.

De heffingskorting is maximaal €2.711 (voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben). Deze kan deels overgeheveld worden naar de partner. Maar dit is beperkt tot een bedrag van €542. Daarom is het slimmer om, wanneer de partner geen inkomen heeft, te zorgen dat de partner wel een belastbaar inkomen krijgt. Hierdoor kun je de maximale €2.711 gebruiken. Dit levert een maximaal voordeel op van €2.169.

Hoe kan je de heffingskorting volledig benutten?

Om te zorgen dat de heffingskorting maximaal benut wordt moet je zorgen dat de partner die geen inkomen heeft ook eigen inkomen krijgt. Er zijn hiervoor een aantal mogelijkheden:

  • Partner in loondienst van de bv nemen.
  • Dividend uitkeren vanuit de bv en dit toerekenen aan de partner.
  • Een deel van het box 3 inkomen aan de partner toerekenen.

Partner in loondienst

Wanneer je partner meewerkt in je bv, zal deze een salaris moeten verdienen. Dit salaris moet zakelijk worden bepaald. Dit betekent dat er daadwerkelijk werkzaamheden gedaan moeten worden om een salaris toe te kennen. Daarnaast moeten de werkzaamheden ook passen bij de hoogte van het salaris. Wanneer je alleen belastingvoordeel wilt is dit natuurlijk erg omslachtig.

Minder belasting door heffingskorting partner

Dividend toerekenen aan partner

Wanneer je dividenduitkeringen vanuit jouw bv ontvangt moet hierover belasting betaald worden in box 2. Het tarief van box 2 is in 2020 26,25%. Dit leidt ertoe dat je met een uitkering van €11.000 aan dividend al de volledige algemene heffingskorting kunt benutten.

Inkomsten in box 2 mogen in de aangifte inkomstenbelasting verdeeld worden over de beide partners. Wanneer je de dividenduitkering aan de partner toerekent en de ingehouden dividendbelasting aan jezelf, benut je de volledige heffingskorting. Een rekenvoorbeeld om dit toe te lichten:

Rekenvoorbeeld:

Bij een dividenduitkering van €11.000 wordt door de bv eerst 15 procent dividendbelasting afgedragen. Deze ingehouden dividendbelasting reken je aan jezelf toe. De €11.000 reken je toe aan jouw partner zonder inkomen. Hierover moet de partner zoals gezegd nog 26,25% belasting betalen. Dit komt neer op €2.888.

Doordat het inkomen van de partner nu hoger is dan €2.711 kan de volledige heffingskorting verzilverd worden. Zoals je ziet is dit een erg eenvoudige methode.

Inkomen uit box 3 toerekenen aan partner

Je betaalt belasting over je vermogen wanneer je boven bepaalde grenzen uitkomt. Ook in box 3 mogen de inkomsten over beide partners verdeeld worden. Dit werkt op dezelfde wijze als beschreven bij het toerekenen van dividenden. Maar om tot een te betalen bedrag aan belasting te komen dat hoger ligt dan de algemene heffingskorting van €2.711 moet je flink wat vermogen hebben (ongeveer €360.000). Dit heeft natuurlijk niet iedereen tot zijn beschikking.

Hieruit blijkt dat dividend toerekenen aan je partner de meest eenvoudige manier is om de algemene heffingskorting maximaal te benutten.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.