Persoonlijke uitgaven in de holding

Insights

februari 24, 2020

Persoonlijke uitgaven in de holding

Wanneer je aandeelhouder van een B.V bent met meerdere andere aandeelhouders zullen de aandelen vaak via een holding gehouden worden. In eerdere artikelen hebben we al redenen gegeven waarom je wilt kiezen voor een holdingstructuur. Het ging dan vooral om fiscale redenen. Nu zijn er ook bedrijfseconomische redenen te bedenken om voor een holdingstructuur te kiezen in plaats van direct aandelen in een bv te houden.

Als je aandeelhouder van een bv bent samen met andere aandeelhouders zullen jullie gezamenlijk beslissingen moeten maken over de uitgaven. Bepaalde zakelijke uitgaven zullen een meer persoonlijk karakter hebben dan andere uitgaven. Daarom heeft het in zulke gevallen vaak de voorkeur om deze in de holding te laten vallen in plaats van de bv waar meerdere aandeelhouders in deelnemen. Uitgaven waar je aan kunt denken die je het best via de holding kunt laten lopen zijn onder andere:

Auto

Je kunt natuurlijk een auto op naam van de bv rijden. Wat voor auto je rijdt heeft gevolgen voor de kosten die de auto met zich meebrengt. Wanneer de ene aandeelhouder in een Volkswagen Polo wilt rijden en de andere in een Tesla Model 3 kan dit tot onevenwichtige verhoudingen leiden. In zo’n situatie is het aan te raden de kosten voor de auto in de holding te laten vallen. De keuze voor een duurdere auto van de ene aandeelhouder heeft dan geen gevolgen voor de andere aandeelhouder die wat minder over heeft voor een auto.

Persoonlijke uitgaven in de holding

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aangezien een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) erg verbonden is met de verzekerde aandeelhouder zullen juist dit kosten zijn die je eerder in je holding zult stoppen dan in de werkmaatschappij. Temeer omdat de hoogte van AOV afhankelijk is van de persoonlijke situatie van de verzekerde, bijvoorbeeld de gezondheid van de directeur-grootaandeelhouder. Je kunt ervoor kiezen de AOV-premies in aftrek te nemen van de winst in de holding, of deze als persoonlijke aftrekpost te nemen in de inkomstenbelasting. Wat het meest voordelig is zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden.

Investeren in andere ondernemingen

Zoals je in eerdere artikelen hebt kunnen lezen moet je de holding vooral zien als een soort spaarpot. Dit komt met name voort uit het belastinguitstel dat je kunt realiseren. Dit doe je, heel simpel gezegd, door vermogen in jouw holding te laten zitten, in plaats van het naar jezelf uit te keren door middel van een dividenduitkering. Dit geeft je de mogelijkheid vervolgens met dit vermogen in te stappen wanneer je een mooie nieuwe ondernemingskans ziet. Het werkt zelfs zo, dat in het geval je meer dan 5% van de aandelen houdt met jouw holding in de onderneming waarin je investeert, de dividenden die jouw holding ontvangt zijn vrijgesteld van belasting. Dit heet de deelnemingsvrijstelling.

Hypotheek

Er is bijna niets persoonlijkers dan het afsluiten van een hypotheek. Het gaat namelijk om jouw huis. In het artikel Hypotheek verstrekken vanuit de holding aan de DGA hebben we uitgelegd dat je vanuit jouw eigen bv een lening aan je persoonlijk kunt verstrekken om daarmee jouw huis te financieren. Hiermee valt een flink belastingvoordeel te behalen. Dit wordt in het genoemde artikel verder uitgelegd.

Persoonlijke uitgaven in de holding

Beleggen

Doordat je zolang je de opbrengsten uit jouw onderneming in de holding laat zitten nog geen dividendbelasting betaalt kan je met een brutobedrag beleggen. Het zal niet verrassend zijn dat je een hoger resultaat op beleggingen kunt bereiken wanneer je met het bedrag belegt waarover je nog geen belasting hebt afgedragen, dan wanneer je dat al wel gedaan hebt.

Het bovenstaande laat zien dat, naast aansprakelijkheid en fiscale redenen, een holding ook vrijheid geeft om persoonlijke keuzes te maken op het gebied van investeringen en uitgaven.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.