Prinsjesdag 2020: de highlights voor ondernemers

Insights

september 16, 2020

Prinsjesdag 2020: de highlights voor ondernemers

Het kabinet heeft gisteren geheel volgens de traditie op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd. Hierin worden de belastingplannen voor komend jaar bekend gemaakt. Wat zijn de highlights voor ondernemend Nederland?

Vennootschapsbelasting

 • Het tarief in de VPB in de eerste schijf wordt in 2021 15%;
 • De eerste schijf van de VPB wordt verlengd, namelijk € 245.000. In 2022 zal deze schijf nog verder doorlopen tot € 395.000. Dit betekent dat hogere winsten ook belast worden tegen 15%;
 • Het tarief in de tweede schijf blijft op 25%. Dit tarief zou in eerste instantie ook worden verlaagd;
 • Het is mogelijk om een fiscale coronareserve te vormen in 2019 om zo alvast voor te sorteren op een verlies in 2020 in verband met de coronacrisis;
 • De verliesverrekening wordt vanaf 2022 onbeperkt in tijd. Nu is dat nog zes jaar. Het verlies dat verrekend mag worden is wel gemaximaliseerd tot € 1.000.000.

Inkomstenbelasting

Net zoals ieder jaar wordt er gesleuteld aan de belastingpercentages en heffingskortingen om zo de koopkrachtplaatjes voor iedereen zo eerlijk mogelijk te krijgen.

 • De zelfstandigenaftrek wordt in de toekomst sneller en verder afgebouwd naar € 3.240. De zelfstandigenaftrek in 2021 wordt € 6.670;
 • De TOGS en Subsidie vaste lasten (COVID-19) zijn vrijgesteld van IB/VPB;
 • Het laagste tarief van de inkomstenbelasting gaat omlaag naar 37,10% (was 37,35%); Uiteindelijk daalt dit tarief verder tot 37,03% in 2024;
 • De vrijstelling in Box 3 wordt verhoogd naar € 50.000 voor een alleenstaande. Voor fiscale partners is dit het dubbele: € 100.000. Onder deze grens betaal je geen belasting over jouw vermogen;
 • Aftrekposten (zoals bijvoorbeeld hypotheekrente, lijfrente, maar ook zelfstandigenaftrek) zijn in 2021 nog maar aftrekbaar tegen maximaal 43%.

Het meest in het oog springt dus de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Deze verlaging wordt volgens het kabinet gecompenseerd door de verlaging van de inkomstenbelasting en de verhoging van de heffingskortingen, zodat zelfstandigen er per saldo in koopkracht wel op vooruit gaan.

Prinsjesdag 2020: de highlights voor ondernemers

Loonheffingen

 • Er komt een nieuwe investeringskorting: Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze regeling maakt het mogelijk om kosten van investeringen te verrekenen met de loonheffing;
 • De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt tijdelijk verruimd naar 3% tot een loonsom van € 400.000.

Overdrachtsbelasting

 • De overdrachtsbelasting (die je betaalt als je een huis koopt) voor mensen tussen de 18 en 35 jaar wordt afgeschaft. Als je voor het eerst een huis koopt en je valt in deze leeftijdsgroep ben je dus 2% voordeliger uit;
 • Voor andere mensen die een huis kopen en erin gaan wonen blijft de overdrachtsbelasting 2%;
 • Voor de anderen, rechtspersonen en/of natuurlijke personen die een huis kopen, maar er niet zelf in gaan wonen, wordt de overdrachtsbelasting verhoogd naar 8%. Deze verhoging treft dus de mensen die een vakantiehuis, woning voor een kind of een woning als belegging aanschaffen.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.