Stakingswinst omzetten in lijfrente

Insights

november 3, 2020

Stakingswinst omzetten in lijfrente

Wanneer je een eenmanszaak hebt en je verkoopt de onderneming of je zet deze om in een bv moet je winst berekenen. Over deze winst betaal je inkomstenbelasting. Aangezien deze winst flink op kan lopen, kan dit tot flinke bedragen aan te betalen belasting leiden. Er zijn manieren om deze belasting te verlagen:

Stakingswinst

De stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van je onderneming en de werkelijke waarde. De werkelijke waarde is het bedrag waarvoor je de onderneming aan een willekeurige derde kan verkopen. Dit verschil zit vaak in de goodwill. Goodwill is de waarde in een onderneming die niet per se tastbaar is. Je moet dan denken aan een goede naam, netwerk, te verwachten contracten, enzovoorts.

Als de stakingswinst berekend is, moet je over het verschil belasting afrekenen. Nu zal deze berekening vrij eenvoudig zijn wanneer je een onderneming verkoopt. Er is dan een verschil tussen de boekwaarde en de ontvangen prijs. Deze prijs is daadwerkelijk betaald door een derde. Dit is de stakingswinst. Het wordt lastiger wanneer een eenmanszaak wordt omgezet in een bv. Op dat moment moet een fictieve goodwill en stakingswinst worden vastgesteld. Hierover moet je in principe ook afrekenen. Zoals uitgelegd in het artikel eenmanszaak omzetten naar bv, kan je door te kiezen voor een geruisloze omzetting voorkomen dat je hoeft af te rekenen over de stakingswinst.

Wanneer de stakingswinst niet bijzonder hoog is, of je hebt nog verliezen uit voorgaande jaren te verrekenen, kan het voordelig zijn te kiezen voor een ruisende omzetting. In dat geval moet je in beginsel wél afrekenen over de stakingswinst. Om de stakingswinst te drukken kan je deze omzetten in lijfrente.

Omzetten in lijfrente

Een lijfrente is een periodieke uitkering die uitgekeerd wordt zodra zich een bepaalde voorwaarde voordoet. Meestal wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hiervoor moet eerst een premie betaald zijn. De uitkering van de lijfrente is belast met inkomstenbelasting.

Wanneer je stakingswinst behaalt geeft de wet een aantal mogelijkheden om de belasting die je hierover betaalt te drukken. Iedereen heeft recht op stakingsaftrek. Dit is €3.630 die in mindering komt op de stakingswinst. Daarna gaat de nog resterende winst MKB-winstvrijstelling (14%) er nog af. Over de winst die overblijft moet je inkomstenbelasting betalen. Wanneer je een stakingswinst hebt van €200K moet je dan alsnog belasting betalen over €168.878 ((200.000-3.630)*86%).

Gelukkig bestaat er een mogelijkheid om op dit moment geen of minder belasting te betalen over deze stakingswinst. Je kunt de winst omzetten in een lijfrente. Dit betekent dat je een bepaald bedrag in een lijfrentepolis mag storten. Hier betaal je op dit moment nog geen belasting over.

Stakingswinst omzetten in lijfrente

Pas wanneer de lijfrente uitgekeerd wordt betaal je inkomstenbelasting. Op deze manier zorg je dat je tijdelijk uitstel van belasting hebt, waardoor je niet in liquiditeitsproblemen komt.

Hoe hoog het bedrag aan stakingswinst is dat je mag omzetten in een lijfrente is afhankelijk van je leeftijd. Simpel gezegd hoe hoger jouw leeftijd bij het staken van de onderneming, hoe hoger de lijfrente-aftrek is die je kunt genieten. Dit kan zelfs oplopen tot €443.059.

Uit het bovenstaande blijkt dat zelfs wanneer je een hoge stakingswinst maakt door toepassing van de verschillende beschikbare regelingen je op het stakingsmoment nog geen belasting hoeft te betalen.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.