Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

Insights

april 6, 2020

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

Tegemoetkoming UWV

Dat de coronacrisis veel impact heeft, mag duidelijk zijn. Ondernemers met personeel voelen een grote verantwoordelijkheid naar hun werknemers. Eén van de grootste zorgen is de onzekerheid of ze het salaris van hun personeel kunnen betalen.  

Vanaf vandaag (6 april) kunnen deze werkgevers bij het UWV terecht voor een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt de NOW-regeling genoemd en is bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis omzetverlies hebben en in de problemen komen met de betaling van de loonkosten.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je moet minimaal 20 procent omzetverlies hebben;
  • In de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt, mag je geen werknemers ontslaan;
  • Je blijft de lonen 100 procent doorbetalen;
  • Je moet aangiften LH (Loonheffingen) op tijd indienen.

Kijk hier voor alle voorwaarden.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming van de loonsom is gerelateerd aan het percentage van het omzetverlies. De tegemoetkoming is maximaal 90 procent van het omzetverlies. Als al je inkomsten zijn weggevallen krijg je 90 procent van de loonsom. Is je omzet gehalveerd, word je voor 45 procent (90% van 50) gecompenseerd.

Hoe bepaal ik mijn omzetverlies?

Je vergelijkt je (geschatte) omzet in de periode maart-april-mei 2020 met de totale omzet van 2019, gedeeld door vier.

Een voorbeeld:
Omzet in 2019: 240.000
Kwartaalomzet 2019: 60.000
Omzet maart t/m mei 2020: 30.000

Het omzetverlies is dus 50 procent. De tegemoetkoming bedraagt 45 procent.

De loonsom

Voor de loonsom wordt uitgegaan van de aangiften Loonheffingen. Vandaar dat het voor deze regeling heel belangrijk is om de aangifte LH te blijven doen. (Als je dit niet kan betalen is het heel gemakkelijk om uitstel aan te vragen.) Het UWV gaat uit van het SV-loon en vermeerdert dit met 30 procent. Deze opslag is voor de werkgeverslasten zoals vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

De aanvraag

De aanvraag doe je bij het UWV. Het streven is om binnen 2 tot 4 weken een voorschot uit te betalen aan de werkgever.

Toekomst

Deze noodmaatregel loopt tot en met mei 2020. Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden deze maatregel wordt verlengd.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.