Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Insights

maart 27, 2020

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Er zijn vanuit de overheid allerlei regelingen om te zorgen dat Nederland zo goed mogelijk de coronacrisis doorkomt. Eén van die maatregelen die specifiek is bedoeld voor ondernemers is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Wat is dat nou precies en hoe vraag je hem aan?

De BBZ

Normaal gesproken kunnen ondernemers die in tijdelijke financiële problemen zitten gebruik maken van de Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz). Ook voor ondernemers die vanuit een uitkering starten met hun onderneming is een aanvulling op het inkomen vanuit de Bbz een optie.

TOZO

Speciaal voor de coronacrisis is de TOZO dus in het leven geroepen. Dit is gebaseerd op de bestaande Bbz, maar de eisen om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn soepeler dan bij de reguliere Bbz.

Hoe hoog is de uitkering?

Deze uitkering vult je inkomen aan tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau). Dit is voor alleenstaanden ca € 1.000 en voor samenwonenden ca € 1.500 netto.
Het is een aanvulling op je inkomen, dus als je tijdelijk door de coronacrisis bent teruggevallen naar een inkomen van € 500, wordt dit voor een alleenstaande met € 500 aangevuld.

Wat zijn de voorwaarden?

Naast dat jouw inkomen moet zijn teruggevallen tot onder het sociaal minimum moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Je moet een zelfstandig ondernemer zijn;

 • Je moet in Nederland wonen;
 • Je staat ingeschreven bij de KvK;
 • Je bent in het bezit van eventuele vergunningen die verplicht zijn voor jouw bedrijf;
 • Je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur;
 • Jouw onderneming is gestart vóór 1 januari 2020.

DE DGA

Er is op dit moment onduidelijkheid over het feit of de dga ook gebruik kan maken van de TOZO. Brancheorganisaties hebben hierover vragen gesteld bij het ministerie van SZW. In de reguliere Bbz kunnen dga’s die meer dan 51% van de aandelen hebben, gebruik maken van de bijzondere bijstand. Omdat de TOZO een versoepelde variant is op de Bbz is het aannemelijk dat de dga die voldoet aan de eisen ook in aanmerking komt voor deze regeling.

Wat is het verschil tussen de reguliere BBZ en TOZO

Zoals gezegd zijn de eisen voor de TOZO wat soepeler. Dit is bedoeld om te zorgen dat de beoordeling sneller kan dan de reguliere Bbz. In plaats van 13 weken is het de bedoeling dat je binnen vier weken bericht krijgt.
Verder wordt er niet naar vermogen en/of inkomen van jouw eventuele partner gekeken. Ook zal er ook geen levensvatbaarheidstoets van jouw onderneming plaatsvinden.

Hoe lang kan ik gebruik maken van de TOZO?

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en loopt vooralsnog tot 1 juni. De verwachting dat deze regeling met drie maanden kan worden verlengd indien dit noodzakelijk is.

Ik heb nu geld nodig!

Dan hoef je niet de beoordeling van de gemeente af te wachten, maar kan de gemeente je alvast een voorschot geven. Geef dit aan bij je aanvraag als je hier behoefte aan hebt.

Hoe vraag ik het aan?

Dit doe je bij de gemeente waar je woont. Op de site van jouw gemeente kan je door middel van je DigiD de aanvraag doen.

Wat moet ik allemaal aanleveren?

 • Inschrijving bij de KvK;
 • Kopie ID;
 • Een verwachting van je inkomsten de komende periode;
 • Informatie over je persoonlijke situatie (partner, kids, woonsituatie);
 • Bankafschrift(en);
 • Jaarrekening van het afgelopen jaar/afgelopen drie jaar*;
 • Aangifte inkomstenbelasting van het afgelopen jaar/afgelopen drie jaar.*


*In (onder andere) Amsterdam wordt er gevraagd naar de afgelopen drie jaar in de webmodule, indien deze gegevens nog niet beschikbaar zijn, kunnen deze ook op een later moment worden aangeleverd, zodat je wel je aanvraag kan indienen.

Moet ik het terugbetalen?

Nee, de TOZO is een gift en geen lening.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.