Wat is belastingrente?

Insights

december 7, 2020

Wat is belastingrente?

Als je ondernemer bent, weet je dat je uiteindelijk over je winst inkomstenbelasting moet betalen. Wat niet iedere ondernemer weet is dat je in sommige gevallen ook te maken kan krijgen met belastingrente. Wat is belastingrente nou precies en waarom brengt de Belastingdienst dit nou in rekening?

Wat is belastingrente?

Belastingrente is een vergoeding die je aan de belastingdienst betaalt over jouw schuld (de verschuldigde belasting). Feitelijk is het zo dat je na afloop van een belastingjaar/tijdvak direct de belasting bent verschuldigd. Omdat je niet direct de aangifte kan indienen, wordt de rente niet gerekend vanaf 1 januari, maar is er een belastingrente vrije periode. Hoe lang dit is, hangt af van de soort belasting.

Een voorbeeld

Je hebt in 2020 een winst van 50.000 euro. Hierover ben je 9.000 euro inkomstenbelasting verschuldigd. Feitelijk ben je dit verschuldigd vanaf 1 januari 2021. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om aangifte inkomstenbelasting te doen. Dit kan pas vanaf maart 2021. De belastingdienst belooft daarom dat als jouw aangifte is ingediend voor 1 mei 2021, zij geen rente in rekening brengen. Dien je de aangifte in na 1 mei 2021, dan brengt de belastingdienst wel belastingrente in rekening.

Waarom is er belastingrente?

Wikipedia zegt het als volgt: “Rente is de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld.” De functie van rente is drieledig: je betaalt een vergoeding voor het beschikbaar stellen, je stimuleert dat het snel wordt terugbetaald en het compenseert de inflatie. De belasting die je moet betalen wordt in dit geval gezien als schuld. Je hebt namelijk beschikking over een geldbedrag, terwijl de belastingdienst er niet over kan beschikken. Door belastingrente in rekening te brengen, krijgt de belastingdienst hier een vergoeding voor en zorgen ze er ook voor dat er niet te laat wordt betaald, omdat de rente fors op kan lopen.

Wat is belastingrente?

Wanneer betaal je belastingrente?

Wanneer de belastingdienst belastingrente in rekening brengt is afhankelijk van het belastingmiddel. Zoals gezegd ben je de belasting verschuldigd na afloop van het belastingjaar of tijdvak. Wanneer de rentemeter gaat lopen is wisselend.

  • Bij de inkomstenbelasting, ZVW en vennootschapsbelasting wordt de belastingrente gerekend vanaf 1 juli na het jaar waarover de aangifte gaat. Als je de aangifte voor 1 mei (1 juni voor de VPB) indient wordt er geen belastingrente in rekening gebracht.
  • Bij de omzet- en loonbelasting wordt er direct vanaf 1 januari volgend op het boekjaar belastingrente gerekend. Doe je voor 1 april een suppletie of correctie, dan voorkom je de belastingrente.

Verder wordt er ook belastingrente in rekening gebracht als je wel aangifte hebt gedaan, maar niet hebt betaald.

Hoe voorkom je belastingrente?

Zoals gezegd betaal je geen belastingrente als je aangifte voor een bepaalde datum doet. Alleen is dat niet altijd mogelijk. Een andere manier om belastingrente te voorkomen is door middel van een voorlopige aanslag. Je betaalt dan door middel van een schatting van je winst (en overige inkomsten) al gedurende het jaar de belasting. Je kan ervoor kiezen om dit ineens aan het begin van het jaar te betalen (dan krijg je een korting) of maandelijks. Het bedrag dat je hebt betaald met je voorlopige aanslag zal uiteindelijk worden verrekend met het bedrag dat je daadwerkelijk verschuldigd bent aan inkomstenbelasting. Afhankelijk van hoe goed jouw schatting was, zal er een klein bedrag te verrekenen zijn en zal de belastingrente daarover ook te verwaarlozen zijn.

Iets om in je achterhoofd te houden is wel dat als je een voorlopige aanslag aanvraagt, dat je hem het jaar erop ook zal ontvangen. Doorgaans ontvang je na 3 jaar als ondernemer automatisch een voorlopige aanslag van de belastingdienst. Zij schatten dan jouw winst op basis van een oude aangifte. Het is altijd mogelijk om een voorlopige aanslag te wijzigen als deze te hoog of te laag is opgelegd.

Vraag je na afloop van het jaar met terugwerkende kracht een voorlopige aanslag aan dan zal je deze aanslag ineens moeten betalen en heb je niet te mogelijkheid tot het betalen in termijnen.

Is belastingrente zakelijk aftrekbaar?

In sommige gevallen is belastingrente zakelijk aftrekbaar. Dit is het geval bij de zakelijke belastingen zoals Omzetbelasting (btw), Loonheffingen en Vennootschapsbelasting. De belastingrente die in rekening wordt gebracht over de verschuldigde inkomstenbelasting en bijdrage zvw is dus niet aftrekbaar. Dit komt omdat het privé-inkomen wordt belast, ook al is (een gedeelte van) het inkomen afkomstig uit je onderneming.

Kan je ook belastingrente ontvangen?

Bij een aangifte inkomstenbelasting heeft de belastingdienst 13 weken de tijd om een aanslag op te leggen. Doen ze er langer over zonder dat ze iets hoeven aan te passen, zullen ze belastingrente vergoeden. Bij de Omzetbelasting en Loonbelasting heeft de belastingdienst 8 weken de tijd om de teruggaaf te regelen. Doen ze er langer over, zullen ze moeten vergoeden.

Wat is belastingrente?

Belastingrente en het coronavirus

Eén van de maatregelen die de overheid heeft genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is de belastingrente naar (bijna) 0% te zetten. Doordat veel ondernemers in acute betalingsproblemen kwamen, was er een mogelijkheid tot uitstel van belasting. Normaliter zou er dan belastingrente worden gerekend, maar door de rente naar 0,01% te verlagen is dat voorkomen. Inmiddels wordt er 6% gerekend.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.