Wat je moet weten bij het oprichten van een BV

Insights

februari 10, 2021

Wat je moet weten bij het oprichten van een BV

Wil je een besloten vennootschap starten? Dan is het van belang om in de startfase alles perfect in te richten. Zo voorkom je vervelende complicaties in de verre of nabije toekomst. Hieronder een stappenplan voor het oprichten van een bv.

1. Bepaal een structuur die bij je bedrijf past

Er zijn verschillende opties voor een bedrijfsstructuur, en iedereen -van je zwager tot je tandarts- heeft een opinie over de beste vorm. Zoek uit welke optie het beste bij jou past. Deze twee opties worden vaak gekozen:

Optie 1: een enkele bv

Een enkele bv oprichten is een prima optie wanneer het succes van de bv onlosmakelijk verbonden is met jouw expertise en skills, en risicospreiding geen grote factor is in jouw onderneming. Als consultant kan je bijvoorbeeld prima een enkele bv hebben. Eén bv hebben scheelt in de kosten, zowel de oprichtingskosten als de jaarlijkse administratiekosten.

Optie 2: een moeder-dochter constructie

Deze optie noem je ook wel de holdingstructuur. Hierbij ben jij aandeelhouder van de holding-bv en de holding houdt weer aandelen in een of meerdere bv’s. Dit heeft voordelen qua risicospreiding, het spreiden van de vennootschapsbelasting en de mogelijkheid tot verkoop. Lees hier meer over de holdingstructuur.

Let op: heb je nu een eenmanszaak? Als je dezelfde activiteiten voortzet in een bv, dan kan het zo zijn dat je de eenmanszaak moet inbrengen in de op te richten bv.

2. Maak afspraken met de aandeelhouders

Begin je een bv met meerdere personen? Dan ga je waarschijnlijk voor een holdingstructuur waarbij alle zakenpartners met hun eigen bv aandelen houden in een werkmaatschappij. Voor je de bv opricht is het belangrijk om afspraken te maken met je partners, bijvoorbeeld over de hoogte van de managementfee, de jaarlijkse dividenduitkeringen en de tekenbevoegdheid.

3. Besteed je administratie uit

Bij een bv is het van groot belang dat de administratie goed is ingericht. De jaarstukken moeten ieder jaar worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de aangiftes vennootschapsbelasting en omzetbelasting moeten correct worden ingediend.

Uit een bv kan je niet zomaar geld onttrekken voor privé-uitgaven. Elke euro op de bank moet overeenkomen met de jaarrekening. Ga dus niet zelf knutselen, maar zorg dat je vanaf moment één een goede boekhouder hebt.

4. Maak een afspraak bij de notaris

De akte van oprichting moet worden opgesteld. Hiervoor kun je terecht bij een notaris. Die stelt de notariële akte op met daarin de statuten. De notaris regelt ook de inschrijving van je bv(‘s) bij de Kamer van Koophandel. De kosten voor de akte liggen tussen de € 500-1000 per bv en de inschrijving bij de KvK kost je € 50.

Wat je moet weten bij het oprichten van een BV

5. Open een bankrekening voor de bv

Dit is een belangrijke stap die mensen vaak vergeten: een bankrekening openen op naam van de bv. Het openen van een zakelijke bankrekening kost soms enkele weken, dus wees er vroeg bij. Tip: Online banken zijn vaak een stuk sneller dan de ouderwetse kantoren; doe er je voordeel mee.

6. Stort het aandelenkapitaal

Zodra de zakelijke bankrekening geopend is, maak je het aandelenkapitaal van je persoonlijke rekening over naar de rekening van de bv. Dit is de eerste overboeking die je doet. Wat het precieze aandelenkapitaal is, staat in de akte van oprichting. Ook als het gaat om een klein bedrag (bijvoorbeeld € 1,20) is dit van groot belang. Als je vergeet de aandelen vol te storten blijf jij, in plaats van de bv, hoofdelijk aansprakelijk.

7. Stel de benodigde contracten op

Je kan hierbij denken aan:

  • Managementovereenkomst
  • Rekening-courantovereenkomst
  • Arbeidscontract DGA
  • Aandeelhoudersovereenkomst (indien meerdere aandeelhouders)

Voor de meeste van deze contracten zijn jij en jouw bv de enige partijen. Het lijkt misschien overdreven om een contract “met jezelf” af te sluiten, maar ook hier kan een gebrek aan papierwerk een reden zijn voor de rechter om jou aansprakelijk te houden voor eventuele schulden en problemen van de bv.

8. Regel een btw-nummer en loonheffingennummer

Voordat je jouw eerste factuur verstuurt en jezelf salaris uitbetaalt, moet je jezelf aanmelden als belastingplichtige voor de omzetbelasting en als werkgever aanmelden bij de belastingdienst. Je boekhouder kan dit voor je regelen door de benodigde formulieren in te vullen en op te sturen naar de Belastingdienst.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.