De voordelen van een holdingstructuur

Insights

juni 26, 2020

De voordelen van een holdingstructuur

Als er op een borrel over BV’s gesproken wordt, hoor je vaak het cliché Eén B.V. is geen B.V. Wat wordt hier nu mee bedoelt, en geldt het cliché nog steeds?

Wat is een holdingstructuur?

Een holdingstructuur is niets anders dan een B.V. (de holding) die aandelen houdt in één of meerdere andere B.V.’s (de werkmaatschappij of dochter). Hierbij is de ondernemer aandeelhouder van holding. 

Waarom kies je voor een holdingstructuur?

Verkoop

Wanneer je onderneming groeit en mooie winsten maakt kan het moment komen dat er een bod komt om jouw onderneming over te kopen. In het geval je een B.V. hebt en dus geen holdingstructuur moet je als aandeelhouder inkomstenbelasting betalen over de winst die je maakt met de verkoop. Je betaalt dan direct 26,25% over de winst die je realiseert.  

Worden de aandelen verkocht terwijl je deze houdt via een holding, dan kan je de aandelen verkopen zonder hierover belasting te betalen. Deze regeling heet de deelnemingsvrijstelling. De winst die je maakt op de verkoop komt dan in de holding zonder dat je hier op dat moment belasting over hoeft te betalen. 

Pas op het moment dat je het geld van de holding naar je persoonlijke rekening overmaakt moet je 26,25% belasting betalen. Zolang je dit niet doet kan je het brutobedrag in jouw holding gebruiken om bijvoorbeeld mee te investeren.

Spreiding risico vermogen

Als je in de werkmaatschappij een onderneming drijft die risico’s met zich meebrengt is het verstandig de aandelen in de werkmaatschappij te houden via een holding. Dit heeft meerdere redenen;

  • Het vermogen wat je verdiend hebt met de werkmaatschappij kan door middel van een dividenduitkering belastingvrij (weer op basis van de deelnemingsvrijstelling) naar de holding worden overgeheveld. Dit vermogen is bij een mogelijk faillissement van de werkmaatschappij in beginsel veilig. Hierop zijn uiteraard uitzondering wanneer er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Het gaat bij het afzonderen van vermogen niet alleen over winst uit de werkmaatschappij die je naar de holding onttrekt. Je brengt al direct bepaalde zaken onder in de holding die je niet in het risico van de onderneming wilt hebben. Je kunt dan denken aan intellectueel eigendom, of onroerend goed; 
De voordelen van een holdingstructuur

Tariefvoordeel vennootschapsbelasting

Een B.V. betaalt vennootschapsbelasting over de winst die de onderneming heeft behaald. De vennootschapsbelasting heeft twee tarieven. Over de eerste €200.000 winst is het tarief 16,5%. Boven de €200.000 schiet dit omhoog naar 25%. Dit wil je natuurlijk voorkomen! Het is daarom van belang de belastbare winst per B.V. niet boven de grens van €200.000 uit te laten komen. 

Dit kan gerealiseerd worden door facturen te sturen van de holding naar de werkmaatschappij en op die wijze de situatie te creëren dat de winst over beide B.V.’s verdeeld wordt. Uiteraard moeten de facturen die van de holding naar de werkmaatschappij gestuurd worden wel een oorsprong hebben. Je kunt niet zomaar facturen sturen.

Redenen voor de holding om een factuur naar de werkmaatschappij te sturen kunnen zijn:

  • Management factuur: De aandeelhouder, ook wel directeur-grootaandeelhouder (DGA) genoemd, werkt voor de B.V.’s. Het is gebruikelijk dat de DGA in loondienst komt bij de holding. De holding verhuurt de diensten van de DGA vervolgens aan de werkmaatschappij. Hiervoor stuurt de holding een factuur aan de werkmaatschappij;
  • Verhuur onroerend goed: Zoals eerder gezegd is het uit het oogpunt van risicospreiding aan te raden onroerend goed niet in de werkmaatschappij onder te brengen, maar in de holding (vaak wordt er in grotere holdingstructuren een speciale B.V. opgericht voor onroerend goed). Daarnaast heeft het ook voordelen met betrekking tot het tarief van de vennootschapsbelasting. Doordat de holding een pand kan verhuren aan de werkmaatschappij wordt hiervoor een factuur gestuurd. Dit leidt tot een lagere winst in de werkmaatschappij en een hogere winst in de holding;
  • Intellectueel Eigendom (IP): Met name op het gebied van software is het zeer gebruikelijk om het intellectueel eigendom in een holding te plaatsen. Hierbij kan de werkmaatschappij een softwareproduct verkopen op basis van een licentie verkregen vanuit de holding. De holding stuurt hiervoor een factuur naar de werkmaatschappij, hierdoor wordt weer het gewenste doel bereikt. 

Meerdere aandeelhouders:

Een B.V. heeft vaak meerdere aandeelhouders. Deze aandeelhouders hebben vaak net andere persoonlijke belangen, of maken andere keuzes als ondernemer. Om ervoor te zorgen dat dit geen invloed heeft op de uitvoering van de onderneming is het aan te raden dat de verschillende aandeelhouders de aandelen houden via een holding. 

De holdings sturen een management fee voor de diensten verricht door hun aandeelhouders, zodra deze fee in de holdings binnen gekomen zijn kunnen de verschillende aandeelhouders persoonlijke keuzes maken zonder dat dit effect heeft op de andere aandeelhouders. 

De voordelen van een holdingstructuur

Voorbeelden van keuzes waar je aan kunt denken die beter in de holding passen dan in de werkmaatschappij zijn onder andere:

  • Auto van de zaak: De ene aandeelhouder rijdt mogelijk een duurdere auto dan de andere aandeelhouder;
  • Lijfrente: Aangezien de keuzes met betrekking tot het sparen voor een pensioen erg persoonlijk zijn is het logisch deze in de holding onder te brengen;
  • Verstrekken hypotheek: In een van onze vorige artikelen hebben we uitgelegd dat het interessant kan zijn een hypotheek aan jezelf te verstrekken vanuit de B.V. Dit doe je ook liever vanuit jouw persoonlijke holding, dan vanuit een werkmaatschappij waar een andere aandeelhouder in zit;

Uit het bovenstaande blijkt dat het in veel gevallen nog steeds de voorkeur heeft een holdingstructuur te verkiezen boven één B.V. Uiteraard maak je minder kosten wanneer je slechts één B.V. hebt. Dit kan in sommige gevallen overigens prima zijn. Dit zal vooral het geval zijn wanneer je een onderneming drijft waarin jij de enig aandeelhouder bent en de onderneming niet makkelijk verkoopbaar is.

Je moet dan met name denken aan zelfstandige beroepen die vaak een hoger inkomen generen, bijvoorbeeld IT-developers, consultants, advocaten, etcetera.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.