Excessief lenen door DGA

Insights

april 20, 2022

Excessief lenen door DGA

Het is zeer gebruikelijk dat een DGA een schuld heeft bij de BV. Vaak ontstaat deze doordat er privékosten worden betaald van de zakelijke rekening of er tijdelijk geld wordt geleend van de BV. Schulden en vorderingen tussen de DGA en BV vormen geen probleem voor de wetgever, tenzij er sprake is van excessief lenen.

Achtergrond schulden

Vaak leent een DGA van de BV om zijn salaris aan te vullen of in privé te beleggen. Door het salaris aan te vullen door middel van een lening in plaats van via een dividenduitkering zorg je voor uitstel, en sommige gevallen zelfs afstel, van belastingheffing. 

Een korte uitleg wat betreft het beleggen in privé. Wanneer je geld van je BV naar privé haalt om mee te beleggen keer je dit in principe uit als dividend. Hierover betaal je inkomstenbelasting in box 2 (26,9%). Je hebt dan nog 73,1% over om mee te beleggen. Het vermogen dat je belegt wordt vervolgens in de inkomstenbelasting in box 3 belast met vermogensbelasting. 

Een andere optie is om het vermogen van de BV te lenen. In dat geval betaal je nog geen belasting in box 2, waardoor je met 100% van het bedrag kunt beleggen. Daarnaast ontstaat een schuld die tegenover je beleggingen staat waardoor je per saldo geen vermogen hebt. Daardoor betaal je geen belasting in box 3. Dit leidt tot hogere rendementen en minder belasting. Enorm interessant dus voor de DGA! 

Dergelijke constructies zijn de wetgever echter een doorn in het oog. Daarom wil deze regels invoeren met het oog op excessieve schulden van de DGA aan de BV. Deze nieuwe wetgeving gaat naar alle waarschijnlijkheid in per 2023.

 

Wat is excessief lenen?

De wetgever wil het langdurig belastinguitstel aan banden leggen door wettelijk grenzen te stellen aan excessief lenen. Om vast te kunnen stellen of je als DGA excessief geleend hebt moeten we eerst bekijken wat er wordt verstaan onder excessief lenen. 

Het moet gaan om een schuld van de DGA aan de BV die groter is dan €700.000. De wetgever geeft aan wanneer een lening onder de regeling voor excessief lenen valt. 

  • De leningen van verschillende rechtspersonen worden bij elkaar opgeteld. Stel, een DGA heeft drie BV’s waar hij elk een schuld van €300.000 heeft; ook in dat geval is er sprake van excessief lenen.
  • Leningen voor de eigen woning worden buiten beschouwing gelaten. Wanneer een DGA €1.000.000 heeft geleend van zijn BV om zijn eigen woning mee te financieren dan wordt dit niet als excessief lenen beschouwd.
  • Leningen voor de eigen woning afgesloten vanaf 1 januari 2022 moeten wel hypothecaire leningen zijn willen ze buiten de regels voor excessief lenen vallen. 
  • Ook leningen aan kinderen en ouders tellen mee. Anders zou je als DGA de lening op naam van je (minderjarige) kind kunnen zetten en op die wijze alsnog de regels kunnen omzeilen.
  • Schulden van de DGA en zijn fiscaal partner worden bij elkaar opgeteld.

Gevolgen excessief lenen

Wanneer een DGA een lening heeft die wordt aangemerkt als excessief lenen dan krijgt de DGA te maken met een strafheffing. Deze houdt in dat het gedeelte van de lening dat hoger is dan €700.000 als een fictief regulier voordeel uit aanmerkelijk belang wordt gezien. Dat betekent dat wanneer je een aanmerkelijk belang hebt – grofweg meer dan 5% van de aandelen in een BV – je over de voordelen wordt belast in box 2. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je 26,9% belasting afdraagt over dividenden die je ontvangt over dit aandelenbezit. 

Op dat moment wordt het gedeelte van de schuld hoger dan €700.000 automatisch belast tegen 26,9%. Dus stel dat een DGA een schuld heeft van €800.000, dan wordt deze over €100.000 belast tegen 26,9%.

Wat kan de DGA doen tegen de gevolgen van excessief lenen?

De nieuwe regeling zal geregeld tot vervelende situaties leiden, waarbij het geleende geld niet meer voorhanden is maar er wel belasting betaald moet worden. 

Wat kun je als DGA dan  doen om de gevolgen te verzachten of in te spelen op de nieuwe regeling? Enkele voorbeelden zijn:

Excessief lenen door DGA
  • Dividend uitkeren. De meest eenvoudige oplossing is het uitkeren van dividend . De BV betaalt dan 15% dividendbelasting. De schuld wordt lager en de DGA betaalt later in de inkomstenbelasting nog 11,9%.
  • Huis verkopen aan BV. Wanneer de DGA een eigen woning heeft dan kan deze verkocht worden aan de BV. De koopprijs komt dan in mindering op de schuld van de DGA aan de BV. Uiteraard is dit niet ideaal, want de woning is nu geen privébezit meer, maar eigendom van de BV.
  • Lening elders onderbrengen. Wanneer je vermogende vrienden of kennissen hebt kunnen zij mogelijk de vordering van de BV overnemen. In dat geval kun je zorgen dat het geleende bedrag weer onder de grens van €700.000 komt.

Het is wel duidelijk dat de gevolgen van de nieuwe regelgeving omtrent excessief lenen groot kunnen zijn. Maar in de praktijk gaat het om slechts ruim 10.000 DGA’s. Het is echter wel zaak om deze leningen in de gaten te houden en te voorkomen dat je zelf onder deze regeling komt te vallen.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.