Met welke belastingen krijg je te maken wanneer je een BV hebt?

Insights

maart 8, 2022

Met welke belastingen krijg je te maken wanneer je een BV hebt?

Als DGA van een BV krijg je met flink wat belastingen te maken. Deze vormen een groot verschil met een situatie waarbij je in loondienst bent. Hier lees je met welke belastingen je te maken krijgt, hoe deze in verhouding staan tot elkaar en wanneer je ze moet aangeven. Zorg ervoor dat vanaf het moment dat je de BV start alles goed geregeld wordt, anders kun je te maken krijgen met boetes en naheffingen.

Loonbelasting

Zoals in een aantal andere artikelen omschreven ben je als DGA de eerste werknemer van jouw BV. De BV heeft rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat de BV een op zichzelf staande entiteit is. Daarom kun je niet zomaar geld onttrekken aan de BV, maar moet je jezelf een salaris betalen. 

Het salaris van de DGA is aan een bepaald minimum gebonden. Dit heet het gebruikelijk loon. Iedere maand betaal je jezelf een salaris. De belasting hierover wordt door de BV betaald. Dit is de loonbelasting en ook deze betaalt de BV maandelijks, maar dan aan de belastingdienst. Hoe hoog de loonbelasting is hangt af van het salaris.

Omzetbelasting

De omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd; dit is de afkorting voor Belasting op de Toegevoegde Waarde. De omzetbelasting wordt geheven over de producten of diensten die de BV levert. De omzetbelasting is een vrij eenvoudige belasting. Je draagt, meestal per kwartaal, de btw af die je hebt gerekend op je facturen. Btw kan ook maandelijks of jaarlijks worden afgedragen. De tarieven voor de omzetbelasting zijn afhankelijk van de dienst of het product dat je levert: 21% of 9%. In sommige gevallen zijn diensten of producten vrijgesteld van btw.

Partijen die diensten en producten aan jou leveren rekenen hier ook btw over. Volgens de wetgeving hoeft alleen de eindgebruiker btw te betalen. Daarom mag je als ondernemer de omzetbelasting die leveranciers aan jou berekenen  in mindering brengen op de door jou af te dragen btw.

Met welke belastingen krijg je te maken wanneer je een BV hebt?

Vennootschapsbelasting

Zoals gezegd is een BV een op zichzelf staande entiteit. Wanneer de BV winst maakt moet hierover winstbelasting worden afgedragen. De winstbelasting voor BV’s heet vennootschapsbelasting. Deze betaal je vaak vooruit via een voorlopige aanslag. Deze voorlopige aanslag wordt gebaseerd op een schatting die jij of de belastingdienst maakt van de door de BV te behalen winst. 

Wanneer het jaar voorbij is wordt een jaarrekening opgesteld. Uit deze jaarrekening blijkt de daadwerkelijke winst. Deze wordt aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor 2022 is het tarief van de vennootschapsbelasting 15% tot en met €395.000 winst, daarboven wordt het tarief 25,8%.

Dividendbelasting

Wanneer een BV na betaling van de vennootschapsbelasting winst over heeft heb je grofweg twee keuzes. De winst in de BV laten zitten of het uitkeren aan de aandeelhouders. Die winstuitkering heet dividend. Over dividenden betaal je als DGA belasting. Deze heffing verloopt in twee stappen. Eerst betaalt de BV dividendbelasting en vervolgens draagt de DGA nog belasting af via de inkomstenbelasting.

De dividendbelasting is een eenvoudige belasting en bedraagt 15% van het uitgekeerde dividend. De dividendbelasting wordt binnen een maand nadat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deze heeft vastgesteld aangegeven en afgedragen. 

Met welke belastingen krijg je te maken wanneer je een BV hebt?

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting belast de persoonlijke inkomsten van de DGA. In dit geval gaat het dan met name om het gebruikelijk loon en ontvangen dividenden. Daarnaast worden er in de aangifte inkomstenbelasting zaken aangegeven als aftrekposten uit de eigen woning en vermogen.

Over het salaris hoeft normaal gesproken geen belasting meer te worden afgedragen. Hierover is namelijk al loonbelasting ingehouden, zoals hierboven beschreven. Deze loonbelasting komt in mindering op de te betalen inkomstenbelasting.

Met betrekking tot het dividend ligt dit iets anders. Wanneer je meer dan 5% aan aandelen hebt in een BV word je aanmerkelijkbelanghouder. Als aanmerkelijkbelanghouder heb je bepaalde voordelen, zoals de ontvangen dividenden en verkoopwinst op aandelen: het aanmerkelijk belang. Deze voordelen worden belast in box 2,  waarin je 26,9% belasting betaalt. De dividendbelasting van 15% die daarover al is ingehouden wordt hierop in mindering gebracht.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.